Pyhärannan valtuusto ja kunnanhallitus kokoontuvat maanantaina 12.6.2017

08.06.2017

08.06.2017

Pyhärannan valtuuston kokouksessa käsitellään valtuutettujen istumajärjestys, hallintosäännön korjaaminen sekä uskottujen miesten valinta. Julkinen kokous alkaa klo 18. Kokous lähetetään Youtuben kautta, jona linkki osoitteessa www.pyharanta.fi/kunnanvaltuusto. Älytelevisioissa Youtubesta hakemalla ”Live Pyhärannan kunta”. Esityslista luettavissa osoitteessa pyharanta.ktweb.fi

Hallintosäännön osalta käsitellään kunnanhallituksen esitys kunnanhallituksen jaostojen valintaa koskevan määräyksen osalta. Edellisessä valtuuston kokouksessa asia palautettiin kunnanhallitukselle sen jälkeen, kun kokouksessa olisi esitetty väite, että olisi lainvastaista valita jaostojen jäsenet hallituksessa, kuten hallitus oli esitetty. Kuntaliiton ohjeiden ja oikeuskirjallisuuden mukaan tämä on mahdollista ja jopa tavanomaista, joten hallitus on uusinut esityksensä, joskin myös hallintosääntömääräystä täsmentäen. Uskottujen miesten osalta Riitta Impilä ei ollutkaan kelpoinen toimimaan uskottuna miehenä, joten hallitus palauttanee ennen valtuustoa aloitettavassa kokouksessaan asian valtuustolle.

Kunnanhallituksen asialista taas koostuu pääosin jaostojen valitsemiseen ja toimivallan delegointiin sekä toimeksiantojen antamiseen jaostoille liittyviin asioihin. Asiat käsitellään, mikäli valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen hallintosäännön korjaamisesta. Pyhärannan uuden luottamushenkilöiden asemaa korostavan johtamisjärjestelmän mukaisesti jaostot ryhtynevät jo ennen kesälomia työstämään erilaisia ohjeistuksia sekä strategisia suunnitelmia, joihin virkamiehet tulevat operatiivisella tasolla sidotuiksi. Jatkossa virkamiehet ovat aiempaa vahvemmin sidottuja luottamushenkilöiden asettamiin määräyksiin, joiden noudattamista luottamushenkilöt aktiivisesti valvovat ja tarvittaessa puuttuvat sekä korjaavat. Järjestelmässä valtuuston puheenjohtajan rooli on vahtia strategian toteuttamista, hallituksen puheenjohtajan pyrkiä yhteen sovittamaan erilaiset poliittiset näkemykset sekä jaostojen puheenjohtajien johtaa poliittisten tahtotilojen siirtämistä operatiivisiksi malleiksi, joiden toteutumisesta vastaavaa henkilöstöä kunnanjohtaja johtaa.

Terveisin,

Matti Muukkonen
Pyhärannan kunta
Kunnanjohtaja

--
Valtuusto kokoontuu Pyhärannan kunnanviraston valtuustosalissa 12.6.2017 klo 18 alkaen

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN
2. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
3. VALTUUTETTUJEN ISTUMAJÄRJESTYS VALTUUSTON TOIMIKAUDELLA 2017 - 2021
4. HALLINTOSÄÄNNÖN KORJAAMINEN
5. LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALINTA VALTION TOIMIELIMIIN TOIMIKAUDEKSI 2017 - 2021
6. ILMOITUSASIAT JA ALOITTEET

Tilaisuus on avoin yleisölle ja se videoidaan osoitteessa www.pyharanta.fi/kunnanvaltuusto. Esityslista kokoukseen löytyy osoitteessa pyharanta.ktweb.fi

VALTUUSTON PUHEENJOHTAJA

--
Kunnanhallitus kokoontuu Pyhärannan kunnanviraston kunnanhallituksen kokoustilassa 12.6.2017 klo 17:40- (kokous keskeytetään valtuuston kokouksen ajaksi).

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 - PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
2 - VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
3 1 kpl TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
4 - VALTUUSTON 5.6.2017 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖPANO
5 - VALTUUSTON 12.6.2017 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖPANO
6 - HALLINTOJAOSTON ASETTAMINEN KUNNANHALLITUKSEN TOIMIKAUDEKSI 2017-2019 JA TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN SILLE
7 - ELINVOIMAJAOSTON ASETTAMINEN KUNNANHALLITUKSEN TOIMIKAUDEKSI 2017-2019 JA TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN SILLE
8 - PALVELUJAOSTON ASETTAMINEN KUNNANHALLITUKSEN TOIMIKAUDEKSI 2017-2019 JA TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN SILLE
9 - TOIMEKSIANNON ANTAMINEN ELINVOIMAJAOSTOLLE, HALLINTOJAOSTOLLE JA PALVELUJAOSTOLLE STRATEGIAN TARKOITTAMAN PALVELUKOKONAISUUDEN PALVELUTASOA KOSKEVIEN PALVELUPÄÄTÖSTEN VALMISTELUA
10 - TOIMEKSIANNON ANTAMINEN HALLINTOJAOSTOLLE KOSKIEN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVIEN OHJEIDEN JA MENETTELYTAPOJEN VALMISTELUA
11 - TOIMEKSIANNON ANTAMINEN HALLINTOJAOSTOLLE KOSKIEN ASIAKIRJAHALLINNON OHJEISTUSTA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN VALMISTELUA
12 - TOIMEKSIANNON ANTAMINEN HALLINTOJAOSTOLLE KOSKIEN VIESTINNÄN JA TIEDOTTAMISEN PERIAATTEIDEN YLEISTEN OHJEIDEN VALMISTELUA
13 - TOIMEKSIANNON ANTAMINEN HALLINTOJAOSTOLLE KOSKIEN KUNTALAIN 110.3 §:N TARKOITTAMAN TASAPAINOTUSSUUNNITELMAN VALMISTELUA
14 - TOIMEKSIANNON ANTAMINEN HALLINTOJAOSTOLLE KOSKIEN ASIAKIRJAMAKSUJEN PÄIVITTÄMISTÄ
15 - TOIMEKSIANNON ANTAMINEN ELINVOIMAJAOSTOLLE MAAPOLIITTISEN OHJELMAN VALMISTELUA
16 - VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN VUOSIKSI 2017-2021
17 - ELINVOIMAJAOSTON JA PALVELUJAOSTON NIMEÄMINEN TERVEYDENHUOLTOLAIN 12.3 §:N TARKOITTAMIKSI TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN VASTUUTAHOIKSI SEKÄ TOIMEKSIANNON ANTAMINEN ELINVOIMAJAOSTOLLE KOSKIEN TERVEYDENHUOLTOLAIN 12.2 §:N TARKOITTAMAA TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN STRATEGISEN SUUNNITELMAN VALMISTELUA YHDESSÄ PALVELUJAOSTON KANSSA

Kokous ei ole julkinen. Esityslista on luettavissa osoitteessa pyharanta.ktweb.fi.

KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA