Pyhärannan varhaiskasvatus

YLEISTÄ

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Se on tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Tavoitteena on edistää alle kouluikäisten lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista yhdessä vanhempien kanssa. Haluamme varhaiskasvatuksessa antaa lapselle mahdollisuuden lämpimiin ihmissuhteisiin, oppimisen ilon sekä kestävät eväät elämään. 

Varhaiskasvatusta ohjaa Pyhärannan varhaiskasvatussuunnitelma (KH 30.9.2019§125) sekä yksiköiden vuosittainen toimintasuunnitelma.

Tarvittaessa vuorohoitoa järjestetään varhaiskasvatusyksikössä Ihodessa. Vuorohoidon järjestämisen toimintaojeet.

 

VARHAISKASVATUSPAIKAN HAKEMINEN

Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea jatkuvasti. Hakemus on tehtävä neljä kuukautta ennen, kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. 

Jos tarve aiheutuu huoltajan ennakoimattomasta työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta, paikkaa on haettava mahdollisimman pian. Tällöin vähimmäisaika hoidon järjestämiseksi on kaksi viikkoa. 

Hakulomakkeita saa kunnanvirastosta, ja lomake löytyy myös kunnan nettisivujen lomakepankista. Hakemus toimitetaan kunnanvirastoon. Varhaiskasvatuspaikasta tehdään kirjallinen päätös.
Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan kuukauden keskimääräisen viikkotuntimäärän mukaisesti. Keskimääräinen tuntimäärä on voimassa vähintään 3 kk.
Keskimääräiseen viikkotuntimäärän muutoshakemus tehdään samalla varhaiskasvatuksen hakulomakkeella ( Päivitys vanhaan sopimukseen). 

VARHAISKASVATUSMAKSUT

Kun varhaiskasvatuspaikasta on päätetty, tehdään päätös varhaiskasvatusmaksusta. Mikäli hakija ei ilmoita perheen tuloja, määrätään haetun keskimääräisen viikkotuntimäärän mukainen enimmäismaksu. 

Tuloperusteisen varhaiskasvatusmaksun määrittämiseksi perheen tulot tulee selvittää tuloselvityslomakkeella (löytyy kunnan nettisivuilta lomakepankista).
Lomake palkkatositteineen toimitetaan varhaiskasvatushakemuksen liitteenä tai viimeistään hoitosuhteen alkaessa kunnanvirastoon. Mikäli perheen tulot muuttuvat,  huoltajan tulee hakea päivähoitomaksuun tarkistusta em. tuloselvityslomakkeella.

VARHAISKASVATUSPAIKAN IRTISANOMINEN

Varhaiskasvatuspaikka tulee irtisanoa kirjallisesti lomakkeella, jonka saa kunnanvirastosta tai lomakepankista. Irtisanomisilmoituksen voi jättää lapsen hoitopaikkaan tai kunnanvirastoon. Paikka tulee irtisanoa ennen viimeistä hoitopäivää.

VARHAISKASVATUSPAIKAN PERUMINEN

Jos lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei peruta ennen hoitosuhteen alkamista, peritään varhaiskasvatusmaksua puolet kuukausimaksusta.