Reilan koulun vanhempainyhdistys

Toimintamme tarkoituksena on edistää kodin ja koulun vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa sekä olla mukana tukemassa terveellisen ja turvallisen kasvuympäristön luomisessa.  Tuomme esille huoltajien näkemyksiä koulua, opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä ja teemme yhteistyötä muiden Pyhärannan vanhempainyhdistysten kanssa.

Yhdistys tukee toiminnallisesti ja taloudellisesti koulua sekä oppilaiden kerho- ja harrastustoimintaa. Varoja toimintaan kerätään tuotemyynnillä ja järjestämällä erilaisia tapahtumia, kuten diskot, myyjäiset, kyläkahvila.

Tehtyjä hankintoja

Yhdistys hankkii omasta ehdotuksestaan tai koulun toiveesta oppilaiden käyttöön erilaisia välineitä. Nämä ovat sellaisia, jotka tuovat iloa oppilaille tai sellaisia, joihin koululla ei ole itsellään varoja. Viime vuosina koululle on hankittu paljon liikuntavälineitä ja –pelejä, kustannettu opinto-, teatteri- ja laskettelumatkoja.

Yhdessä tekemällä onnistutaan!

Lapselle on tärkeää, että vanhemmat ovat kiinnostuneita hänen koulunkäynnistään, sillä vanhempien merkitys lasten koulunkäynnin kannustajina ja tukijoina on merkittävä. Toimintamme on aktiivista ja innokkaita vanhempia löytyy onneksi vielä joukkoomme tekemään yhdessä hyvää lapsillemme.

Lisätietoa Reilan koulun Vanhempainyhdistyksestä,

Taru Tyni puh. 050-3829015  taru.tyni@gmail.com