Resurssiopettaja, Pyhärannan kunta, Kasvatus- ja opetuspalvelut