Sairaanhoitajan sijaisuus, kotipalvelu

13.02.2017

Pyhärannan kunta hakee 1.3.-30.6.2017 väliselle ajalle

KOTIPALVELUUN SAIRAANHOITAJAN SIJAISTA

 

Pyhärannan kunnan kotihoitotiimit työskentelevät koko kunnan alueella. Sairaanhoitaja vastaa asiakkaiden  hoidosta ja tiimin tukemisesta.

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluilla tuetaan ikäihmisen kotona selviytymistä arkipäivän askareissa ja henkilökohtaisissa toiminnoissa.

Kotihoidossa noudatetaan yleistyöaikaa. Mahdollisesti myös ilta- ja viikonlopputyötä.

Kelpoisuusehtona on laillistettu sairaanhoitaja. Eduksi katsotaan aikaisempi työkokemus kotihoidosta ja muistihoitajan tehtävistä.

Koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi arvostetaan kehittävää työotetta ja vuorovaikutustaitoja. Valitun henkilön on toimitettava ennen tehtävässä aloittamista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Ajokortti ja oma auto välttämätön.

Pyhärannan kunnanhallitukselle osoitettavat kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen on toimitettava 28.02.2017 

kello 14:00 mennessä Pyhärannan kuntaan osoitteeseen kunta@pyharanta.fi tai poikkeuksellisesti Pajamäentie 4, 23950 PYHARANTA. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa: Senioripalvelupäällikkö Tuire Rastio,  tuire.rastio@pyharanta.fi tai 044 738 3481.

 

Pyhärannassa 13.02.2017

Pyhärannan kunnanhallituksen puolesta

Senioripalvelupäällikkö