Satakielen päiväkoti

PÄIVÄKOTI

Ihodessa sijaitsee päiväkoti Satakieli. Päiväkoti on pääsääntöisesti auki klo 6.00-17.00. Aukioloajat saattavat muuttua hoitoaikojen mukaan. Vuorohoitoa järjestetään päiväkodissa molempien vanhempien ollessa töissä tai opiskelemassa.

 

RYHMÄ

Päiväkodin ryhmä koostuu eri-ikäisistä lapsista. Tämän takia ryhmä on jaettu toiminnallisiin pienryhmiin: Varpuset ja Untuvikot. Pienryhmissä askarrellaan yhdessä ja esimerkiksi jumppasalivuorot on jaettu pienryhmien kesken. Pienryhmien avulla mahdolllistamme lasten yksilöllisemmän huomioinnin ja pystymme paremmin tukemaan lasten kehitystä.

 

TOIMINTA

Päiväkodissa tehdään toimintasuunnitelmat puolivuosittain. Suunnitelmat ovat nähtävissä päiväkodin ilmoitustaululla. Toiminnassa otetaan huomioon lasten toiveet ja pyritään kokoajan keksimään uusia ideoita. Päiväkodin toiminnassa tutustutaan luontoon ja sen kunnioittamiseen, mm. tehdään metsäretkiä eri sisältöineen kerran kuussa. Vuosisuunnitelmissa toteutetaan myös muita retkiä. Viime vuonna on tehty retkiä mm. metsästysmajalle. Ihoden koulun liikuntasali on ollut käytössämme kerran viikossa. Toiminnassa pyrimme yhteistyöhön kodin ja päiväkodin välillä. Vanhempainvartit ja yhteiset tapahtumat lisäävät yhteistyötä ja tiedonkulkua kodin ja päiväkodin välillä. Pyrimme tekemään lapsen hoitopäivän ympärille tutun ja turvallisen ympäristön. Toiminta suunnitellaan aina ryhmäkohtaisesti ja kehitystasoon suhteuttaen. Haluamme, että lapsella on hyvämieli hoitoon tullessa ja hoidosta lähtiessä.

 

Yhteystiedot:

Päiväkoti Satakieli

Ihoden kylätie 27, 27320 IHODE

puh. 044 738 3463

 

Vastaava lastentarhanopettaja / lähiesimies ja VEO (=varhaiskasvatuksen erityisopettaja)

Jaana Härmävaara

puh. 044 7383420