Sijaishuolto

Lapselle on järjestettävä sijaishuolto jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä. Lapselle on myös järjestettävä sijaishuolto jos lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään.

Lapsi voidaan tarvittaessa sijoittaa kiireellisen sijoituksen päätöksellä perhe- tai laitoshuoltoon. Lapsen vanhemmat pysyvät lapsen huoltajina huostaanoton aikana ja yhteistyötä huostaanoton aikana pyritään tekemään vanhempien kanssa. Sosiaalityöntekijällä on kuitenkin oikeus päättää lapsen olinpaikasta, hoidosta, kasvatuksesta, terveydenhuollosta sekä opetuksesta.

Huostaanotto on aina viimeinen vaihtoehto, ja siihen ryhdytään vain jos aikaisemmin mainitut seikat toteutuvat eikä avohuollon tukitoimet ole riittäneet tai ne eivät ole mahdollisia tai jos huostaanottaminen on lapsen edun mukaista.