Tarjouspyyntö

20.04.2017

Pyhärannan kunta pyytää alustavia tarjouksia suunnittelun kohteena olevasta alueesta tai yksittäisistä tonteista. Tässä vaiheessa kaavoitustilanteesta johtuen, tarjouksia pidetään ehdollisina sen osalta, että tontit myydään kun asemakaavamuutos on lainvoimainen. Alue vapautuu kunnan hallintaan heinäkuun loppuun 2017 mennessä. Alueella on tällä hetkellä rakennuksia, jotka tulee purkaa ennen uudisrakentamista. Tavoitteena on, että kaavaprosessi on valmis alkusyksystä, jonka jälkeen rakentaminen voidaan välittömästi aloittaa.

Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan

 

Kiinteistöluovutukseen sovelletaan kuntalain (410/2015) 130 §:ää.

 

Tarjoukset tulee jättää Pyhärannan kunnan kirjaamoon 30.6.2017 klo 14 mennessä.

Tarjoukset sähköpostitse kunta@pyharanta.fi tai

postitse Pyhärannan kunta, Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta

 

 

Lisätietoja antavat: kunnanjohtaja Matti Muukkonen, matti.muukkonen@pyharanta.fi ja rakennustarkastaja Olli Lahtonen, olli.lahtonen@pyharanta.fi (lomalla 23.4.2017 saakka).

 

Pyhärannassa 20.4.2017

 KUNNANHALLITUS