TARJOUSPYYNTÖ Rohdaisissa sijaitsevasta rakennuspaikasta

31.08.2017

TARJOUSPYYNTÖ

 

Pyhärannan kunta omistaa kiinteistöt 631-416-1-9 KULMALA, 631-416-1-10 TOIVOLA ja 631-416-1-24 ALAMÄKI Rohdaisten kylässä. Kiinteistöt muodostavat yhtenäisen rakennuspaikan, joka asemakaavassa on määritelty asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Rakennuspaikan pinta-ala on 3846 m2, kerrosluku II ja tehokkuusluku e=0,20.

Kunta ei tässä vaiheessa rajoita kiinteistön käyttötarkoitusta, vaan tarjouksiin sisältyy käyttötarkoitusehdotukset. Kunta voi tarvittaessa päättää minkä tarjouksen se hyväksyy, jolloin tulee huomioida EU-valtiontukisääntely asiassa.

 

Pyhärannan kunta myy em. rakennuspaikan tarjousten perusteella. Alin hyväksyttävä hinta 34.000 euroa.

 

Tarjoukset tulee jättää Pyhärannan kunnan kirjaamoon 31.10.2017 klo 16 mennessä.

Tarjoukset sähköpostilla kunta@pyharanta.fi

 

Lisätietoja antavat: kunnanjohtaja Matti Muukkonen, matti.muukkonen@pyharanta.fi ja

rakennustarkastaja Olli Lahtonen, olli.lahtonen@pyharanta.fi

 

Liitteet:

Kiinteistörekisterin karttaotteet: Kulmala, Toivola, Alamäki

Kaavakartta ja kaavamääräykset

 

Pyhärannassa 1.9.2017

 

 

KUNNANHALLITUS