Työtoiminnan ohjaajan / nuorisotyöntekijän määräaikainen virka avoinna

08.09.2017

Pyhärannan kunta hakee työtoiminnan ohjaajaa/etsivää nuorisotyöntekijää  (asiantuntija, työllisyys) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 24.10.2017-31.10.2018 (aloitusaika sovittavissa aikaisemmaksi).

Pyhärannan kunnassa toimii ”seinätön työpaja”. Työpajan toiminta on suunnattu aikuisille, joiden työllistymistilannetta kartoitetaan. Työpajassa tehdään kunnan eri toimipisteissä lähinnä teknisen toimen avustavia tehtäviä, kuten viheralueiden hoito ja erilaiset pienimuotoiset kunnostustyöt.

 

Haettavan työntekijän tehtävään kuuluu toimia työtoimintaryhmän työhön osallistuvana ohjaajana. Ohjaaja myös koordinoi työtehtäviä työtoimintaryhmäläisille ja toimii yhteyshenkilönä eri sidosryhmien välillä (esim. TE-toimisto, oppilaitokset, yritykset).

Työntekijän tehtäviin kuuluu lisäksi etsivä nuorisotyö. Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on alempi korkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistoasteinen tutkinto tai tehtävään soveltuva ammatillinen perustutkinto. Ennen tehtävän vastaanottamista valitun tulee esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n tarkoittama rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.
 

Toivomme sinulta yhteistyö- ja motivointitaitoja, osallisuutta korostavaa työotetta sekä oma-aloitteista ja innovatiivista otetta työhön. Valinnassa luetaan eduksi aikaisempi työkokemus nuorten parissa työskentelystä, sosiaalisesta kuntoutuksesta, työllistämispalveluista ja teknisen toimen tehtävien hoidosta.

Työaika on 38,75 h/ vko.  Tehtävän palkkaus määräytyy KVTES 04SOS050 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkka on 2 196,92 € kuukaudessa. Tehtävässä oman auton käyttö on välttämätön. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa (4 kk).

Hakemukset ansioluetteloineen on toimitettava 29.9. klo 14:00 mennessä  osoitteeseen kunta@pyharanta.fi  tai Pyhärannan kunta, Pajamäentie 4  23950 Pyhäranta. Hakemuksia ei palauteta.

Pyhärannan kunta on savuton työpaikka.

Lisätietoja antaa operatiivinen johtaja Katja Törrönen puh. 044 7383 424 tai palvelu- ja kehittämispäällikkö Hanna Piironen puh. 044 7383 421.

Pyhärannassa 7.9.2017.