Vanhusneuvosto

01.04.2021

Kuntalain 27§:n mukaisesti ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi on asetettu vanhusneuvosto. Vanhusneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta. 

Vanhusneuvoston tehtäviin voi sisältyä muun muassa aloitteiden, kannanottojen ja lausuntojen tekeminen. Vanhusneuvosto ei ole kuntalain tarkoittama toimielin, joten sillä ei ole oikeutta tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä. 

VAIKUTA SUUNNITTELUUN, VALMISTELUUN JA SEURANTAAN ELI PÄÄTÖKSENTEKOON:

SEURAAVA VANHUSNEUVOSTON KOKOUS PIDETÄÄN 8.4.2021. Lisätietoja: Antti Heikinniemi (pj.) p. 044-2825525 tai Hanna Piironen (sihteeri) p. 044-7383421.

Vanhusneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Hallinto ja päätöksenteko-osion alta (esityslistat ja pöytäkirjat > vanhusneuvosto).

 

Pyhärannan vanhusneuvoston kokoonpano 2017-2021 :

Antti Heikinniemi (puheenjohtaja, kunta) p. 044-2825 525

Kirsti Kallio (SPR)

Armi-Tuulikki Kraappa (SPR)

Aila Lehto (Eläkeyhdistys)

Markku Nurmi (Eläkeyhdistys)

Riitta-Liisa Valpola (Eläkeyhdistys)

Tiina Mäkinen (seurakunta)

Reijo Hola (vpj., kunta)

Antti Impilä (kunta)

Hanna Piironen (kunnan palvelupäällikkö, sihteeri) p. 044-738 3421

 

Vanhusneuvosto 13.4.2021 esityslista

 

Vanhusneuvosto 3.2.2020 pöytäkirja

Vanhusneuvosto 23.9.2019 pöytäkirja

Vanhusneuvosto 17.6.2019 pöytäkirja

 

 

 

Vanhusneuvosto 26.1.2016 Muistio (PDF)

Vanhusneuvosto 10.8.2015 Muistio (PDF)

Vanhusneuvosto 4.5.2015 Muistio (PDF)

Vanhusneuvosto 29.1.2015 Muistio (PDF)

Vanhusneuvosto 22.9.2014 Muistio (PDF)

Vanhusneuvosto 11.6.2014 Muistio (PDF)

Vanhusneuvosto 5.6.2013 muistio (PDF)