Vesihuoltolaitos

Jyrki Nurmi

Asiantuntija ( vesihuolto )
puh. 044 738 3430
jyrki.nurmi(at)pyharanta.fi

  

Olli Lahtonen

Rakennustarkastaja
puh. 044 738 3417
olli.lahtonen(at)pyharanta.fiTatiaana Laakso

Asiantuntija, palvelut ja henkilöstö
044 738 3415
tatiaana.laakso(at)pyharanta.fi

    

 

 

Kunnan vesihuollosta vastaa Pyhärannan kunnan vesihuoltolaitos. Pyhärannan kunnalla on kolme pohjavedenottamoa: Alho, Kaunissaari ja Ropa sekä neljä erillistä viemäriverkostoa: Rohdainen, Reila, Ihode ja Kukola.

Kunnanvaltuusto on 16.11.2009 hyväksynyt päivitetyn Pyhärannan vesihuollon kehittämissuunnitelman. Suunnitelman tavoitteena on selvittää vesihuollon nykytila ja kehittämistarpeet sekä esittää kehittämisratkaisut. Suunnitelmassa otetaan huomioon vesihuolto kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja sen ulkopuolella. Suunnitelma on laadittu vuoteen 2025 saakka ja sitä tulisi päivittää vähintään neljän vuoden välein.

Rohdainen-Reila siirtoviemärin toiminta alueen kartat, sekä kiinteistöhaarojen suunnitelmaluonnoksen kartat (2 eri osaa) ovat alla.

Pyhärannan kunta osallistuu Valonian jätevesiyhteistyöhön. Valonia tarjoaa puolueetonta jätevesineuvontaa sekä auttaa ja neuvoo jätevesiyhteistyössä mukana olevien kuntien asukkaista ja mökkiläisiä jätevedenkäsittelyyn liittyvissä kysymyksissä sekä neuvoo yrittäjiä ja viranomaisia.

Vesilaitoksen käyttömaksut  1.1.2017 

Liittymisehdot vesi- ja viemärilaitokseen 1.1.2017

Liittymäsopimus lomake (tulostettava)

Vapautushakemus vesi- ja viemäriliittymään

Poikkeamishakemus talousjätevesien käsittelystä

Liite poikkeushakemukseen jätevesien käsittelystä

 

 

Vesipiirikartta 2018 : Vesipiiri jaettu kolmeen alueeseen, vedenottamojen sijaintien perusteella.


linjaus 5000 k2 v2 160810
linjaus 5000 k1 v2 160810

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

Jäteveden toiminta aluekartta 1

Jäteveden toiminta aluekartta 2

Jäteveden toiminta aluekartta 3

Jäteveden toiminta aluekartta 4

 

Pyhäranta VHKS päivitys

Kartta 101
Kartta 102 1
Kartta 102 2
Kartta 102 3
Kartta 102 4