Vesihuoltolaitos tiedottaa

14.02.2018

         VESIHUOLTOLAITOS TIEDOTTAA 

 

Ropan vedenottamolta Ihoden suuntaan toimitettavan veden laatusuositukset ylittyvät raudan ja alumiinin osalta. Ottamolla tehdyn siiviläputkikaivon saneerauksen arvellaan olevan syynä ylityksiin. Laatusuositusten ylitysten johdosta Ropan vedenottamo on suljettu alkaen 14.2.2018 klo 15.30. Korvaava vesi toimitetaan Uudestakaupungista. Laatusuositusten ylitykset saattavat aiheuttaa teknisesteettisiä haittoja, esim. haju, maku tai sakka. Laatusuosituksen ylitykset eivät aiheuta rajoituksia veden käyttöön.

         Veden mikrobiologisissa laatuvaatimuksissa ei ole havaittu ylityksiä.

        Vesihuoltolaitos pahoittelee veden laatuongelmia.

        Lisätietoja rakennustarkastaja Olli Lahtonen olli.lahtonen@pyharanta.fi  044-7383417 

Olli Lahtonen, vesihuoltolaitoksen johtaja