Voit ilmaista mielipiteesi Ihoden osayleiskaavaehdotuksesta vastaamalla Harava-kyselyyn

06.09.2018

Linkki kyselyyn 

 

Kuulutus kokonaisuudessaan alla:

IHODEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ

Pyhärannan kunnanhallitus on päättänyt Khall 13.8.2018 § 177 asettaa Ihoden osayleiskaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. Osayleiskaavaehdotus on nähtävillä 3.9. - 12.10.2018 välisen ajan Pyhärannan kunnanvirastossa (Pajamäentie 4, Pyhäranta) sekä kunnan internetsivuilla http://www.pyharanta.fi/kaavoitus Mahdolliset muistutukset osayleiskaavaehdotuksesta tulee osoittaa nähtävilläoloaikana kirjallisesti kunnanhallitukselle kunta@pyharanta.fi tai postitse Pyhärannan kunta, Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta.
Mielipiteensä voi ilmaista myös vastaamalla Harava-kyselyyn osoitteessa https://query.eharava.fi/2532
Lisätiedot: rakennustarkastaja Olli Lahtonen puh. 044 738 3417
PYHÄRANNAN KUNNANHALLITUS