Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä on vähintään lukukausittain kokoontuva ryhmä, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää ja lisätä kouluviihtyvyyttä ja oppilaiden hyvinvointia ennalta ehkäisevästi. Ryhmän toiminta on avointa kaikille toimijoille ja yhteistyökumppaneille.

Ryhmän kokousten muistiot julkaistaan koulun sivuilla. Kokousmuistiot löytyvät sivupalkista päivämäärän mukaan. Seuraavan kokouksen ajankohta löytyy aina viimeisimmästä kokousmuistiosta.