Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä 20.4.2017

Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokous 20.04.2017

Osallistujat:

Hanna Viskari, vanhempainyhdistyksen edustaja

Outi Eilu, terveydenhoitaja

Sini Hyörtti, oppilaskunnan edustaja

Taina Sivonen, luokanopettaja

Outi Ankelo, koulun johtaja

Katri Kajantola, erityisopettaja

Riikka Virtanen, luokanopettaja

 

1.      Kokouksen avaus kello 14.15.

2.      Puheenjohtajaksi valittiin Outi Ankelo ja sihteeriksi Riikka Virtanen.

3.      Palattiin viime kokoukseen. Keskusteltiin koulutuksen arvioinnin järkevyydestä koulun tasolla nyt kun Pyhärannan kunta on siirtymässä yhteen kasvatuskeskukseen eri toimipisteissä eli niin sanottuun Legiin. Kysely päätettiin nyt siirtää vuodella siihen, että Legin toiminta käynnistyy. Todettiin, että pihasuunnittelu ei ole edennyt.

4.      Koululla on keväällä edessään vielä monta tapahtumaa kuten partioviikko, uintikäynnit, kinkerit, keväthartaus, 5-6lk:n yrityskylä, koko koulun yökoulu, pyöräretki, kevätjuhla sekä monialainen oppimiskokonaisuus, joka on juuri meneillään.

5.      Oppilaskunnan terveisinä saatiin kuulla, että yläluokkalaisilla on halukkuutta saada lisää tukiopetustunteja, toivotaan myös paljon kestävämpää palloa peliin. On myös toivottu uutta aitaa.  

6.      Vanhempainyhdistyksellä on hiljaisempi vaihe, eikä terveisiä tällä kertaa oikein ollut. Yhdistyksessä ollaan oltu huolissaan ensi syksyn esiopetusryhmän koosta.

7.      Terveydenhoitajalla ei ole ollut suurempaa murhetta, mutta on saanut kovasti huolestuneita viestejä tulevan esiopetusryhmän koosta.

8.      Seuraava yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokous 14.9. kello 14.15.

9.      Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.35.