Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä 21.4.2016

Yhteisöllisen oppilashuoltotyöryhmän kokous 21.4.2016 Reilan koulussa

Läsnä: Taina Sivonen, luokanopettaja

                Riikka Virtanen, luokanopettaja

                Katri Kajantola, erityisopettaja

                Hanna Piironen, koulukuraattori

                Jenni Turpeinen, terveydenhoitaja

                Niklas Viinikkala, oppilaskunnan edustaja

Poissa:

                Outi Ankelo, koulun johtaja

                Heidi Lappalainen, perhetyöntekijä

                vanhempainyhdistyksen edustaja

 

1.       Kokous avattiin kello 13.15. Puheenjohtajaksi valittiin Taina Sivonen ja sihteeriksi Riikka Virtanen.

 

2.       Viime kokouksessa sovittiin muutamista toimenpiteistä, jotka on nyt toteutettu tai toteutuneet. Vanhempainyhdistys tilasi puuttuvat tai liian pienet heijastinliivit, joten heijastinliivitilanne on kunnossa.  Vanhempainyhdistyksien vuorollaan kaikille Pyhärannan kouluille yhteisesti pitämä toimintapäivä, jonka ajankohdasta ei tuolloin ollut tietoa, oli määrä pitää Rohdaisissa. Toimintapäivä oli lopulta 16.2 palo- ja pelastustoimeen liittyvänä kiertopistetyöskentelynä. Oppilaskunnan edustajan mukaan oppilaatkin pitivät kovasti tästä päivästä.

 

3.       Koulun sääntöjen uusiminen.

Kuluvan lukuvuoden aikana olemme uudistaneet koulumme järjestyssäännöt. Päivitetyt säännöt tulevat voimaan ensi elokuussa koulujen alettua.

Säännöt laadittiin niin, että ensin koko koulun oppilaat jaettiin ryhmiin, joissa oppilaat miettivät sopivia sääntöjä positiivisuuden kautta. Tämän jälkeen koulumme oppilaskunta kävi ehdotukset läpi ja nosti mielestään tärkeimmät esiin.

Seuraavaksi koulun opettajakunta kävivät oppilaskunnan ehdotukset läpi ja muotoilivat niistä koulun uudet järjestyssäännöt. Tämän jälkeen sääntöehdotus laitettiin vanhemmille Wilma-viestinä kommentoitavaksi. Vanhemmilta saimme vielä pari hyvää tarkennusta, kuten se, että pipokauden sekä heijastinliivikauden päättymisestä ilmoitetaan vanhemmille Wilma-viestinä.

Yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä keskusteltiin vielä säännöistä ja todettiin, että muutetaan sääntöihin, että kännykkä on äänettömällä .Kuvauksesta ja kuvien lataamisesta internetiin   keskusteltiin ja tultiin siihen tulokseen, että sääntöihin ei lisätä tästä mitään.

Uudet säännöt tulevat voimaan syksyllä koulun alkaessa. Silloin otetaan myös allekirjoitukset sääntöihin sekä vanhemmilta että  oppilailta. Lisäksi ryhmässä oli keskustelua välipaloista ja todettiin, että koulussa ei ole ollut ongelmaa esimerkiksi energiajuomiin liittyen, joten ei todettu tarvetta niiden kieltämiseksi koulun säännöissä

 

4.       Todettiin, että pihan parannushanke ei ole edennyt syksystä. Pyydetään koulunjohtaja Outi Ankeloa kysymään, että missä mennään parannushankkeen suhteen.

 

5.       Koululla pidettiin vanhempainilta 23.11.2015 uuteen opetussuunnitelmaan liittyen. Vanhemmat jaettiin satunnaisiin ryhmiin ja heille esiteltiin uutta opetussuunnitelmaa pääpiirteissään siinä mittakaavassa kuin suunnitelma tuolloin oli selvillä. Sen jälkeen vanhemmat pohtivat ryhmissä omia mielipiteitään ja kommentoivat esimerkiksi liikuntaa, toiminnallisuutta sekä käsialakirjoituksen loppumista.

Monet vanhemmat pitivät nykyäänkin toteutetuista yhteisistä uintiretkistä ja muista retkistä, ja toivoivat näiden jatkavan.

 

6.       Yritimme arvioida kuluvan lukuvuoden tapahtumia kouluviihtyvyyden näkökulmasta ja oppilaskunnan edustaja joutui vastailemaan aika moneen kysymykseen kokouksen aikana.

Jääkiekkoleijonien vierailu tuli uutena työsuunnitelmaan kirjaamattomana tapahtumana, kuten pienten peli-iltakin. Leijonien käynti oli oppilaskunnan edustajan mielestä kiinnostava ja kiva.

Oppilaskunnan edustajan mukaan kalastuspäivä oli ollut mukava päivä, toimintapäivä oli ollut mukava sekä uintiretket rantaan olivat olleet mukavia. Pop –up –päivä oli myös ollut  oppilaskunnan edustajan mukaan mukava. Opintoretkestä  ja sen sisällöstä kyselykin oli ollut hyvä asia. Oppilaat äänestivät tuleviksi Rauman retken retkikohteikseen merimuseon, kirjaston ja Vanhan Rauman.

Ensi vuonna saisi olla oppilaskunnan edustajan mukaan myös Pop up –päivä ja syksyllä olisi hyvä mennä taas uimaan Reilan rantaan. Kalastuspäivä onkin jo näillä näkymin toteutumassa.

7.       Muita asioita:

-mahdollinen kysely vanhemmille koulunkäynnistä ja Reilan koulun toiminnasta. Kysely voitaisiin mahdollisesti toteuttaa nettikyselynä tai muulla tavoin, jolla vanhemmat voivat olla vakuuttuneita siitä, että vastaajan henkilöllisyys pysyy salassa. Henkilökunta jää miettimään asiaa.  Mahdollisia aiheita kysymyksiksi voisivat koskea tiedottamista, parasta tiedotuskanavaa, käytännönjärjestelyjen sujuvuutta, lapsen kouluviihtyvyyttä, vanhempien halukkuutta olla mukana koulutyössä, läksyihin kuluvaa aikaa. yms.

8.       Seuraava kokous pidetään  torstaina 8.9.2016 kello 14.15.

 

9.       Kokous päätettiin kello 14.00.