Yhteystiedot henkilöittäin, aakkosellinen

Haapala Jukkavt. operatiivinen johtaja, taloussuunn.044 738 3416
Hautakoski PetriIhoden koulu044 738 3425
Heikkinen Eerikavs. päiväkodin johtaja044 738 3420
Kajantola Katrierityisopettaja044 738 3443
Kuusijärvi Annuarjentuenpäällikkö, sosiaalityöntekijä044 738 3419
Lahtonen Ollirakennustarkastaja044 738 3417
Laivo Annema. toimistosihteeri044 738 3432
Mäkelä Nestoriosaamispalvelupäällikkö, vt. kunnanjohtaja044 738 3431
Nurmi Jyrkivesi- ja viemärilaitoksen päällikkö044 738 3430
Oksanen Niklasasiantuntija  (lapset, nuoret, perheet)044 738 3434
Peltoniemi Tiinaasiantuntija (hallinto)044 738 3411
Piironen Hannapalvelu- ja kehityspäällikkö044 738 3421
Rinne Kailaitosmies044 738 3442
Salo OutiReilan koulu044 738 3435
Sjölund Anna-Kaisakirjastonhoitaja044 738 3488
Suhonen Siiriasiantuntija (perhetyö ja työllisyys)044 738 3458
Suovanen Maritaasiantuntija (palvelut ja henkilöstö) 044 738 3415