Yhteystiedot henkilöittäin, aakkosellinen

Haapala Jukkatalous- ja hallintojohtaja044 738 3416
Hautakoski PetriIhoden koulu044 738 3425
Heikkinen Eerikavs. päiväkodin johtaja044 738 3420
Hiitiö Harrivt. kunnanjohtaja044 738 3413
Kajantola Katrierityisopettaja044 738 3443
Kaskinen TyttiRohdaisten koulu044 738 3478
Lahtonen Ollirakennustarkastaja044 738 3417
Laivo Anneasiantuntija, liikunta ja toimistopalvelut044 738 3432
Mäkelä Nestoriosaamispalvelupäällikkö044 738 3431
Nurmi Jyrkiasiantuntija, vesihuolto044 738 3430
Piironen Hanna palvelu- ja kehityspäällikkö 044 738 3421
Raula Eerikama. asiantuntija (hallinto)044 738 3411
Rinne Kailaitosmies044 738 3442
Ruotsalainen SirpaArjentuen päällikkö, sosiaalityöntekijä044 738 3419
Salo OutiReilan koulu044 738 3435
Sjölund Anna-Kaisakirjastonhoitaja044 738 3488
Suhonen Siiriasiantuntija (nuoret ja työllisyys)044 738 3458
Suovanen Maritaasiantuntija (palvelut ja henkilöstö)044 738 3415
Venttola Katariinaerityisasiantuntija (perhetyö)044 738 3434