Yhteystiedot toimialoittain

ELINVOIMA- JA KEHITYSPALVELUT

 

Kunnanjohtaja Matti Muukkonen
Operatiivinen johtaja Katja Törrönen

044 7383 413
044-7383 424

Palvelu- ja kehityspäällikkö
Hanna Piironen

044 7383 421

Asiantuntija (työllisyys, etsivätyö)
Siiri Suhonen

044 7383 458

Asiantuntija (lapset, nuoret, perheet)
Mari Perälä

044 7383 434

Erityisasiantuntija tietopalvelut,
Anna-Kaisa Sjölund
Kirjasto

044 7383 488

02 8239 905

Rakennustarkastaja Olli Lahtonen
ympäristönsuojelu, yksityistieasiat, kunnan kiinteistöt, rakennustarkastus, liikelaitokset, liikenneväylät ja yleiset alueet

044 7383 417

TUKI- JA HALLINTOPALVELUT

 

Operatiivinen johtaja Katja Törrönen
kj:n I sijainen

 044 7383 424

Taloussuunnittelija Jukka Haapala

044 7383 416

ma. toimistosihteeri
Anne Laivo

044 7383 432

Asiantuntija (hallinto)
Tiina Peltoniemi

044 7383 411

Ostolaskut, myyntilaskut, palkkahallinto Kunnan Taitoa Oy

020 6399 400

Asiantuntija (palvelut ja henkilöstö)
Elisa Juhola

044-7383 415

ICT-asiantuntija Erkki Laasonen

044 7383 422 

Rakennustarkastaja Olli Lahtonen
ympäristönsuojelu, yksityistieasiat, kunnan kiinteistöt, rakennustarkastus, liikelaitokset, liikenneväylät ja yleiset alueet

044 7383 417

Laitosmies Kai Rinne

044 7383 442

Vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja Jyrki Nurmi

044 7383 430

Teknisen toimen työajan ulkopuolinen päivystysnumero

044 7383 440

PALVELUT

 

Päällikkö arjen tuki, sosiaalityöntekijä Annu Kuusijärvi
sosiaalitoimen hallinto, lastenvalvojan tehtävät, vammaispalvelu, lastensuojelu

044 7383 419

Palvelu- ja kehityspäällikkö Hanna Piironen
kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidon tuki, päivätoiminta, vanhustyö

044 7383 421

Asiantuntija Mari Perälä, perhetyö, lastensuojelu
Asiantuntija Siiri Suhonen, kuntouttava työtoiminta, etsivä työ

044-7383 434
044 7383 458

Kotihoidon päivystys

044 4941 851

 

 

Ihoden koulun koulunjohtaja Petri Hautakoski

044 7383 425

Ihoden koulun opettajainhuone

044 738 3438

Osaamispalvelupäällikkö (varhaiskasvatus, esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, koulutoimi)

Nestori Mäkelä

044 7383 431

Rohdaisten koulu, koulunjohtaja Tytti Kaskinen

040 5783 923

Rohdaisten koulun keittiö Tuula Raumonen

044 7383 433

Kiertävä erityisopettaja Katri Kajantola

044 7383 443

Reilan koulun opettajainhuone, koulunjohtaja Outi Salo

044 7383 435

Reilan koulun keittiö Kirsi Inkinen

044 738 3468 

Päiväkoti Satakieli, Ihode
Tuiskurannan yksikkö, Rohdainen

044 738 3463
044 738 3462

Päiväkodin johtaja Marjut Ravonius

044 738 3420

Ryhmäperhepäivähoitokoti Kirsikka, Reila

044 738 3461

Ihoden aamu- ja iltapäivätoiminta

044 738 3464

Rohdaisten iltapäivätoiminta

044 738 3427

Reilan iltapäivätoiminta

044 738 3436