Yhteystiedot vastuualueittain

ELINVOIMA- JA KEHITYSPALVELUT

 

vt. kunnanjohtaja
Harri Hiitiö

044 738 3413

vs. talous- ja hallintojohtaja 
Rauno Maaninka
 

044 738 3416

Palvelu- ja kehityspäällikkö
Hanna Piironen

044 738 3421 soittoaika klo10-11

Asiantuntija (työllisyys, nuoret)
Minna Kurki

044 738 3458

Erityisasiantuntija tietopalvelut,
Anna-Kaisa Sjölund
Kirjasto

044 738 3488

02 823 9905

Rakennustarkastaja Olli Lahtonen
ympäristönsuojelu, yksityistieasiat, kunnan kiinteistöt, rakennustarkastus, liikelaitokset, liikenneväylät ja yleiset alueet

044 738 3417

 

 

TUKI- JA HALLINTOPALVELUT

 

vs. talous- ja hallintojohtaja Rauno Maaninka

kj:n I sijainen

044 738 3416

Asiantuntija (liikunta- ja toimistopalvelut) 

Tiia Haltia

 044 738 3432

Asiantuntija (hallinto)
Nina Kuusinen

044 738 3401

Ostolaskut, myyntilaskut, palkkahallinto Sarastia Oy

020 639 9400

Asiantuntija (palvelut ja henkilöstö)
Tatiaana Laakso

044 738 3415

Rakennustarkastaja Olli Lahtonen
ympäristönsuojelu, yksityistieasiat, kunnan kiinteistöt, rakennustarkastus, liikelaitokset, liikenneväylät ja yleiset alueet

044 738 3417

Kiinteistöhuoltomies Jussi Koski 

044 7383 467

Asiantuntija (vesihuolto) Jyrki Nurmi

044 738 3430

Teknisen toimen työajan ulkopuolinen päivystysnumero

044 738 3440

PALVELUT

 

Johtava sosiaalityöntekijä Outi Mäntynen
sosiaalityöntekijä, vammaispalvelu, lastensuojelu, omaishoidon tuki

044 738 3419

Palvelu- ja kehityspäällikkö Hanna Piironen
kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidon tuki (+65v), päivätoiminta, vanhuspalvelut, toimeentulotuki, työllisyys

044 738 3421 soittoaika klo10-11

Toiminnanohjaaja Minna Kurki
kuntouttava työtoiminta, nuorisotyö

044 738 3458

Erityisasiantuntija Katariina Venttola
vammaispalvelu, lastensuojelu, sosiaalitoimen laskutus 

044 738 3434

Kotihoidon päivystys (Attendo)

044 494 1851

 

 

Ihoden koulu, koulunjohtaja Henri Aitakari

044 738 3480

Ihoden koulun opettajainhuone

044 738 3438

Rohdaisten koulu, koulunjohtaja Tytti Kaskinen

040 578 3923

Rohdaisten koulun keittiö Tuula Raumonen

044 738 3433

Kiertävä erityisopettaja Katri Kajantola

044 738 3443

Koulukuraattori Hanna Piironen

044 738 3421

Vastaava koulukuraattori Outi Mäntynen

044 738 3419

Reilan koulun opettajainhuone, koulunjohtaja Outi Salo

044 738 3435

Reilan koulun keittiö Kirsi Inkinen

044 738 3468 

  

päiväkodin johtaja Sari Ihalainen

044 738 3431

varhaiskasvatuksen varajohtaja Tia Lehtinen

044 738 3441

Varhaiskasvatusyksikkö (pk yksikkö) Satakieli, Ihode

044 738 3463

Varhaiskasvatusyksikkö (pk yksikkö) Tuiskuranta, Rohdainen

044 738 3462

Varhaiskasvatusyksikkö (pk yksikkö) Kirsikka, Reila

044 738 3461

Ihoden aamu- ja iltapäivätoiminta

044 738 3464

Rohdaisten iltapäivätoiminta

044 738 3427

Reilan iltapäivätoiminta

044 738 3436