Yläkoulut

Yläkoulujen opetuksesta on sopimus Laitilan, Uudenkaupungin ja Rauman kaupunkien kanssa.

 

Uusikaupunki:

Pyhärannan yläkoululaiset käyvät Uudenkaupungin yhtenäiskoulussa. Kalannissa on mahdollisuus myös käydä .

Yhtenäiskoulun sivut eivät ole käytössä.

Kalannin koulun nettisivut ovat http://www.uusikaupunki.fi/~kalanya/.

 

Laitila:

Pyhärantalaiset yläkouluikäiset oppilaat käyvät Laitilassa Varppeen koulua.

 Nettisivu www.peda.net/veraja/laitila/varppeenkoulu 

Lisäksi pyhärantalaisia käy Kappelimäen koulua www.peda.net/veraja/laitila/kappelimaenkoulu

 

Rauma:

Raumalla  oppilaista suurin osa on Raumanmeren peruskoulussa , lisäksi muutamia Uotilanrinteen peruskoulussa , Nanun koulussa  ja Malmin koulussa .

Raumalla koulujen  nettisivut ovat parhaillaan uudistumassa eli olemme siirtymässä ”vanhasta pedanetistä” ja koulujen omille alustoille tekemistä kotisivuista ”uuteen pedanettiin”, jossa kuitenkin osa sivuista on vielä keskeneräisiä. Alla osoitteita sekä vanhoille että uusille sivuille.

Raumanmeri: http://www.rauma.fi/koulut/raumanmeri/, uudet pedanet-sivut osoitteessa https://peda.net/rauma/koulut/raumanmeri

Uotilanrinne: http://www.rauma.fi/koulut/uotilanrinne/, uudet pedanet-sivut osoitteessa https://peda.net/rauma/koulut/uotilanrinne

Nanu: http://www.rauma.fi/koulut/nanu/index.html, uudet pedanet- sivut osoitteessa https://peda.net/rauma/koulut/nanu

Malmi: aiemmin ei varsinaisia omia sivuja, yhteystiedot osoitteessa http://www.rauma.fi/opetus/palvelut/er_koulut/erityiskoulut.htm, uudet pedanet-sivut osoitteessa https://peda.net/rauma/koulut/malmi