Ympäristönsuojelu

Olli Lahtonen

Rakennustarkastaja
puh. 044 738 3417
olli.lahtonen(at)pyharanta.fi 

  •         ympäristö- ja maa-ainesluvat
  •         muut ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset tehtävät
  •         jätehuollon valvonta ja neuvonta - vesiensuojelu
  •         ilmansuojelu
  •         luonnonsuojelu
  •         saastuneet maat
  •         Life-hanke Otajärvellä, Varsinais-Suomen
  •         Agenda


 
Tältä sivulta löytyvät Pyhärannan kunnan ympäristönsuojelumääräykset, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2010

Vapautushakemus vesi/viemäri

Ruoppausilmoitus

Pyhärannan kunnan ympäristösuojelumääräykset

Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä

Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut 1.1.2004 alkaen

Maa-aineslupien maksut 1.1.2004 alkaen