Yhteistä kumppanuutta -hanke

Yhteistä kumppanuutta -logo.

Yhteistä kumppanuutta -hanke on kolmen kunnan: Pyhäranta, Uudenkaupungin kaupunki ja Laitilan kaupunki, yhteinen kaksivuotinen kehittämishanke, jonka keskeisenä tavoitteena on luoda hyviä ja toimivia käytäntöjä kunnan ja yhdistysten/järjestöjen väliseen yhteistyöhön. Samalla tavoitellaan kansalaisaktiivisuuden lisääntymistä ja osallisuuden syventymistä.

Pyhärannan kuntakohtaisena tavoitteena on laatia yhdistysohjelma yhteistyössä järjestö- ja yhdistyskentän kanssa.

järjestökoordinaattorina toimii kasvatustieteen maisteri Teija Pajula.

Hänet tavoittaa puhelimitse 040 149 54050 tai sähköpostilla teija.pajula@uusikaupunki.fi.