Kompostointi-ilmoitus

Jätelain 41 a § mukaan Jätteen haltijan on annettava tiedot biojätteen kiinteistöllä tapahtuvasta
pienimuotoisesta käsittelystä kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Kun biojätteen käsittely kiinteistöllä loppuu,
jätteen haltijan on ilmoitettava siitä kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Kunnan jätehuoltoviranomaisen on
merkittävä tiedot 143 §:ssä säädettyyn rekisteriin. Rekisteriin merkityt henkilötiedot säilytetään viisi vuotta
käsittelyn päättymisestä ilmoittamisen jälkeen. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä
ilmoitusta.

Alta löytyy tulostettava kompostointi-ilmoitus: (lomakkeita on saatavissa myös Pyhärannan Salesta ja kirjastosta Ihodessa)

Kompostointi-ilmoitus