Pyhärannan ikäihmisten tukirahaston avustukset ovat haettavissa.

Rahaston tarkoituksena on pyhärantalaisten eläkeikäisten ihmisten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen.
Rahaston varoja voidaan käyttää ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen sekä ikäihmisten toimintakykyä parantaviin
ja ennaltaehkäiseviin palveluihin.
Rahaston varoja voi käyttää myös Pyhärannan ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan selvityksen tekemiseen.
Selvityksen tarkoituksena on etsiä ja löytää kaikki tukea tarvitsevat ikäihmiset.
Rahasto toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja ja toiminnallisia avustuksia
sekä muulla tavoin edistämällä tarkoituksensa toteuttamista.
Avustushakemusten tulee olla perusteltuja ja ne myönnetään perustellusti.
Tästä käytännöstä voidaan poiketa tarvittaessa.
Rahaston varoja ei saa käyttää muuhun kuin säännöissä määrättyyn tarkoitukseen.
Rahaston sääntöjen mukaan rahastosta voidaan vuosittain käyttää rahaston tuotto
ja enintään viisi prosenttia rahaston vuoden alkupääomasta (192 430,22).
Päätökset 1. vuosipuoliskon hakemuksiin tehdään kesäkuun toisen viikon aikana.
Vapaamuotoiset hakemukset 2.6.2023 sähköpostitse kunta@pyharanta.fi
tai osoitteeseen Pyhärannan kunta, Lasikuja 6, 27320 Ihode