Siirry yhteyshenkilöihin

Kunnan kiinteistöjen vuokraus

Kunnan omistamien kiinteistöjen hallinto on teknisen osaston alaisuudessa.

Kunnan kiinteistöjen vuokraussäännöt ja ruokapalveluhenkilöstön tuntiveloitus

Jotta vuokraussäännöt olisivat tasavertaisia tulee kaikkien ulkopuolisten käyttäjien sitoutua toimimaan seuraavien sääntöjen mukaan.

Käyttöoikeuden hakeminen ja valvonta

Käyttöoikeutta pyhärannan kunnan tiloihin haetaan lomakkeella. Lomakkeet toimitetaan kunkin tilan vuokraajalle, joka myös määrittelee ulkopuolisten pääsyn tiloihin. Vuokraaja tekee päätöksen hakemuslomakkeelle.

Hakuaika on vuosittain elokuu. Vapaana olevia vuoroja jaetaan silti ympäri vuotta. Jokaisesta ryhmästä on valittava vastuuhenkilö, joka huolehtii tilan käytöstä, vuokrauksesta, tiedottamisesta ja avaimista. Vastuuhenkilö on myös vastuussa tilojen käytön aikana tapahtuneista vahingoista ja niiden korvaamisesta.

Koulujen keittiötilojen käyttö

Keittiöiden vuokraamisen ehtona on kunnan ruokapalveluhenkilön paikalla oleminen koko vuokrausajan. Koulujen keittiöiden käytöstä peritään ruokapalveluhenkilön tuntiveloitus seuraavasti:

 • arkisin ja lauantaisin klo 18 asti 27 euroa/tunti
 • lauantaisin klo 18 jälkeen sekä sunnuntaisin 41 euroa/tunti
 • tuntihintaan lisätään alv 24 %.

Ovien avaaminen ja sulkeminen

Oven avaa ja sulkee ensisijaisesti talonmies, muuten päivystäjä.

Käyttövuoromaksut

Käyttövuoromaksut sisältävät tilan käytöstä aiheutuvat kustannukset (siivous, tarvikkeet, yms.), ruokapalveluhenkilöstön palkkakustannus sivukuluineen on laskettu liitteenä olevan laskelman mukaan. Tekninen osasto laskuttaa tilojen vuokrat.

Vuoron käyttämättä jättäminen

Jos vuoroja jätetään käyttämättä, on peruutuksesta ilmoitettava välittömästi tilan vuokraajalle. Muutoin tilan vuokraamisesta laskutetaan normaalisti. Vuoro voidaan myös peruuttaa, mikäli käyttäjä ei noudata annettuja ohjeita.

Vahingonkorvausvelvollisuus

Vahingosta tehdään viipymättä ilmoitus tilojen vuokraajalle. Kiinteistölle ja irtaimistolle mahdollisesti aiheutetut vahingot korvaa käyttäjä.

Käyttövuoron (säännöllinen käyttö) vastuuhenkilö huolehtii, että

 • ryhmät käyttävät tiloja asiallisesti ja ohjeita noudattaen
 • ryhmä noudattaa annettua aikaa, jotta seuraava ryhmä pääsee ajallaan tilaan
 • ulkopuolisten pääsy tiloihin tulee estää (ulko-ovet on hyvä pitää lukittuina)
 • ryhmä noudattaa koulukohtaisia sääntöjä, esim. Ulkojalkineilla ei saa mennä salin tiloihin, ruokia ja juomia ei saa viedä saliin (lukuunottamatta suljettavat urheilujuomapullot)
 • lisäsiivouksesta laskutetaan sen aiheuttanutta vuoronvaraajaa
 • tilat jäävät siistiin kuntoon seuraavaa käyttäjää varten
 • salin ja eri tilojen valot sammutetaan aina vuoron jälkeen! Myös ikkunat pitää sulkea sekä suihkutilojen hanat eivät saa jäädä vuotamaan.
 • omat huomiot toisten käyttäjien välinpitämättömyyksistä ja sääntörikkomuksista tulee saattaa tilojen vuokraajien ja teknisen osaston tietoon.
 • vastuu tilasta ja tavaroista on kokonaan tilan käyttäjillä varattuna ajankohtana
 • yksittäisissä tilojen vuokraamisissa noudatetaan näitä ohjeita soveltuvin osin

Vuokrattavien tilojen koot

Ihoden koulu

 • keittiö 50,0 m2
 • ruokasali 128,5 m2
 • liikuntasali 264,0 m2
 • luokkatilat

Rohdaisten koulu

 • liikuntasali 264,0 m2
 • luokkatilat

Reilan koulu

 • liikuntasali 162,0 m2
 • keittiö
 • luokkatilat

Kunnanvirasto

Tilat ovat maksuttomia kunnanviraston aukioloaikoina. Muuna aikana tiloja ei vuokrata.

 • kokoustilat 86,0 m2
 • kahvio 29,0 m2

Nuorisotilat

Tilat ovat maksuttomia nuorisotoimintaa harjoittaville yhdistyksille. Tilojen vuoraus seurakunnalle on maksullista, hinta on 8,20 e/h alv% 0.

Hinnastot

Ihoden koulu

Hinta alv. 24% €/hAlv. 0% €/hAlv. 24% €/päiväAlv. 0% €/päivä
Keittiö10,178,2060,9849,18
Ruokasali10,178,2030,4924,59
Liikuntasali7,636,1560,9849,18
Luokkahuone6,205,00

Reilan koulu

Hinta alv. 24% €/hAlv. 0% €/hAlv. 24% €/päiväAlv. 0% €/päivä
Keittiö10,178,2060,9849,18
Liikuntasali6,615,33
Luokkahuone6,205,00

Rohdaisten koulu

Hinta alv. 24% €/hAlv. 0% €/h
Keittiö10,178,20
Liikuntasali7,636,15
Luokkahuone6,205,00

Palvelukeskus Ankkuri

Hinta alv. 24% €/hAlv. 0% €/h
Keittiö, sali, kok. huone ja aula10,178,20

Yhteyshenkilöt

Olli Lahtonen

Rakennustarkastaja

Puhelin

044 738 3417

Sähköposti

etunimi.sukunimi@pyharanta.fi