Kadut ja tiet

Teknisten palvelujen tehtäväalueeseen kuuluu Pyhärannan kunnan vastuulla olevien liikenneväylien kunnossapidosta huolehtiminen. Kaavateiden liikenneturvallisuus- ja pienkunnostustyöt hoidetaan kunnan omana työnä. Urakoitsijatyönä teetetään auraus-, hiekoitus- ja muut kunnossapitotyöt.

Väyläviraston ja ELY-keskusten ylläpitämät tiet

Liikenteen asiakaspalvelu on Väyläviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Väyläviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen.

Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa liikenne.palautevayla.fi tai soittamalla numeroon 029 502 0600. Palvelemme asiakkaitamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Pyhärannassa ELY-keskuksen teitä ovat:

  • Rantatie
  • Ropantie
  • Uudenkaupungintie
  • Rihtniementie
  • Ihoden kylätie
  • Kodisjoentie

Sekä kyseisten teiden varrella olevat kevyenliikenteen väylät.

Tienkäyttäjän linja

Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa liikenne.palautevayla.fi. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 9.00–16.00. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella.

Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie. Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t/ vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.

Tievalaistus

Tievalaistuksen paloajat sekä huolto

Pyhärannan kunnan alueella tievalaistuksen vuotuinen paloaika on elokuun lopusta toukokuun alkuun. Tievalaistuksen vuorokautiset paloajat ovat iltahämärästä puoleen yöhön sekä aamuhämärän aikana. Tievalaistus on poiskytkettynä klo 24.00–5.30 välisenä aikana.

Tievalaistuksen huollot tuotetaan ostopalveluina ja niitä tehdään kaksi kertaa vuodessa. Tievalaistuksen korjauksia suoritetaan myös varsinaisten huoltojen välissä, jos ilmenee useampia vikoja.