Ihoden koulun arvot

Ehdotuksia Ihoden koulun arvoiksi kerättiin oppilailta, huoltajilta ja koulun henkilökunnalta. Lopulliset viisi arvoa valikoituivat 28.4.2016 pidetyissä arvovaaleissa.

Ihoden koulun arvoja ovat:

LAPSILÄHTÖISYYS

YHTEISÖLLISYYS

TOIMINNALLISUUS

HYVÄT TAVAT

TAIDEPAINOTTEISUUS