Aamu- ja iltapäivätoiminta

Hae toimintaan täältä.

Lukuvuosi: 2022–2023, 10.8.2022-3.6.2023 (aamu- ja iltapäivätoiminta päättyy 2.6.2023)

Pyhärannan kunta järjestää esikoululaisten sekä perusopetuksen 1.- ja 2. –luokkalaisten (tarvittaessa myös erityisen tuen 3-6 luokan oppilaille) aamu- ja iltapäivätoimintaa Ihodessa, Reilassa ja Rohdaisissa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on:

 • tukea kodin ja koulun kasvatustyötä
 • tukea lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua
 • edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa
 • ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta
 • tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan
 • mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä

Esikoululaiselle voidaan hakea täydentävän varhaiskasvatuksen paikkaa myös päiväkodista. Tällöin hän ei voi osallistua koulun aamu- ja iltapäivätoimintaan. Esikoululainen, joka osallistuu koulun aamu- ja iltapäivätoimintaan voi saada hoitopaikan täydentävästä varhaiskasvatuksesta ainoastaan koulun loma-aikoina.

Toimintapaikat

 • Ihoden aamu- ja iltapäivätoiminta puh. 044 7383 464
 • Reilan aamu- ja iltapäivätoiminta puh. 044 7383 436
 • Rohdaisten aamu- ja iltapäivätoiminta puh. 044 7383427

Kenelle tarkoitettu

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu niille esikoululaisille sekä ensi- ja toisluokkalaisille lapsille, joiden vanhemmat käyvät työssä ja lapsi joutuisi ennen koulua ja/ tai koulun jälkeen olemaan yksin kotona.

Esikoululaiselle voidaan hakea täydentävän varhaiskasvatuksen paikkaa myös päiväkodista. Tällöin hän ei voi osallistua koulun aamu- ja iltapäivätoimintaan. Esikoululainen, joka osallistuu koulun aamu- ja iltapäivätoimintaan voi saada hoitopaikan täydentävästä varhaiskasvatuksesta ainoastaan koulun loma-aikoina.

Maksut lukuvuonna 2022–2023

Toimintapäivät kuukaudessa

 

Toimintapäivät kuukaudessa Aamutoiminta Aamu- ja /tai iltapäivätoiminta, enintään 3 h/pvä Iltapäivätoiminta, yli 3 h/pvä
1-10pv/kk

25e

40e

50e

Yli 10pv/kk

50e

80e

100e

 

Jos lapsi on sairaana niin, että hän voi osallistua toimintaan enintään 10 pv /kk, peritään puolet kuukausimaksusta. Jos sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Laskutukseen liittyvät asiat tiia.haltia@pyharanta.fi tai puh 044 7383 432.

Aukioloajat

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä. Aamupäivätoiminta alkaa kello 6.30 ja iltapäivätoiminta päättyy kello 17.30.

KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUODELLE 2022-2023:

 • Syyslukukausi alkaa ke 10.8.2022 ja päättyy ke 21.12.2022
 • Syysloma on viikolla 42, ma 17.10. – pe 21.10.2022 (5 pv)
 • Joululoma on to 22.12.2022 – su 8.1.2023
 • Kevätlukukausi alkaa ma 9.1.2023 ja päättyy la 3.6.2023
 • Talviloma on viikolla 8, ma 20.2. – pe 24.2.2023 (5 pv)

Esiopetuksen toimintakausi noudattaa muuten edellä olevaa, mutta kevätlukukausi päättyy pe 2.6.2023.

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaavat koulujen johtajat

 • Reila Outi Salo outi.salo@pyharanta.fi puh 044 738 3435
 • Rohdainen Tytti Kaskinen tytti.kaskinen@pyharanta.fi puh 040 578 3923
 • Ihode Henri Aitakari henri.aitakari@pyharanta.fi puh 044 738 3480

Toiminta

Toiminta aamu- ja iltapäivätoiminnassa on suurelta osin vapaamuotoista, koska lapsella on jo pitkä koulupäivä takanaan. Vapaalla toiminnalla tarkoitetaan sitä, että kaikkien ei ole pakko tehdä samoja asioita, vaan pyritään järjestämään vaihtoehtoja, joista lapsi voi itse valita. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa voi pelata pelejä, lueskella, askarrella, ulkoilla sekä tehdä läksyjä. Aamutoiminnassa lapsille tarjotaan aamupala ja iltapäivätoiminnassa välipala. Kunta on vakuuttanut kaikki toimintaan osallistuvat lapset tapaturman varalta.

Poissaolot

Lapsenne poissaolosta pitää ilmoittaa toiminnan ohjaajalle tai yksikköön viimeistään edellisenä päivänä. Äkillisissä sairaustapauksessa on ilmoitettava toiminnan-ohjaajalle mahdollisimman pian lapsen sairastumisen jälkeen.

Toiminnan laajuuden muutokset ja irtisanomisaika

Muutokset toiminta-aikaan on anottava erillisellä lomakkeella vähintään 1 kk ennen muutosajankohtaa. Toimintapaikan irtisanomisaika on 1 kk. Irtisanomiset ja muutokset tiia.haltia@pyharanta.fi tai Pyhärannan kunta, Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta.

Esikoululaiset ovat oikeutettuja varhaiskasvatuspaikkaan koulujen loma-aikoina, hoitoa haettava erikseen!

Esikoululaiset kuuluvat täydentävän varhaiskasvatuksen piiriin ja mikäli huoltajat haluavat esikoululaiselle täydentävän varhaiskasvatuksen hoitopaikan, heidän tulee hakea sitä. Täydentävässä varhaiskasvatuksessa (esim. päiväkodissa) oleva esikoululainen ei voi osallistua koulun aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Mikäli esikoululainen ei tarvitse täydentävän varhaiskasvatuksen paikkaa, huoltaja voi halutessaan hakea hänelle paikkaa koulun aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Tällöin tulee huomata, että koulun aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuva esikoululainen voi osallistua täydentävään varhaiskasvatukseen vain koulujen loma-aikoina ja tällöinkin täydentävän varhaiskasvatuksen paikkaa tulee aina erikseen hakea loma-ajaksi. Loma-ajan hoitoa haetaan lomakkeella: Varhaiskasvatushakemus

 

Koulujen loma-ajan hoidosta peritään erillinen varhaiskasvatusmaksu. Hinta varhaiskasvatusmaksuperusteiden mukaisesti. Vuonna 2022 voimassaolevat hinnat:

 • tilapäishoito yli 5 h/ pv maksu 18 €/ päivä
 • tilapaishoito alle 5 h/ pv maksu 12 €/päivä

Pidemmiksi ajoiksi esim. kesäloman ajaksi varhaiskasvatusta voi hakea varhaiskasvatuslain mukaisesti myös kuukausittaisen keskimääräisen viikkotuntimäärän mukaan. Lisätietoja varhaiskasvatuksesta ja maksuista kunnan nettisivuilta https://www.pyharanta.fi/kasvu-ja-oppiminen/varhaiskasvatus/. Varhaiskasvatushakemukset toimitettava hyvissä ajoin ennen hoidon tarvetta kunnanvirastolle:

 • Pyhärannan kunta, Pajamäentie 4 23950 Pyhäranta tai tiia.haltia@pyharanta.fi

Heinäkuussa varhaiskasvatusta järjestetään päivystävässä varhaiskasvatusyksikössä; vuorovuosin Ihoden Satakielessä, Kirsikassa Reilassa tai Tuiskurannassa Rohdaisissa.