Poissaoloanomus

Koulu on lapsen työpaikka ja siellä tehtävä työ päämäärätietoista. Turhia poissaoloja on vältettävä ja on tarkoin harkittava, mihin kouluaikana tehtäviin matkoihin oppilas osallistuu. Huoltaja on velvollinen mahdollisimman pian ilmoittamaan poissaolon syyn koululle. Luokanopettaja myöntää luvan enintään kahden päivän poissaoloon. Rehtori myöntää luvan kolmen tai sitä useamman päivän poissaoloon, tällöin anomus tehdään kirjallisesti. Oppilaalla on mahdollisuus yhden viikon yhtäjaksoiseen ylimääräiseen lomaan lukuvuoden aikana.

Poissaoloanomus Reilan koulu

Poissaoloanomus Reilan koulu [doc]