Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä Reila

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä on vähintään lukukausittain kokoontuva ryhmä, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää ja lisätä kouluviihtyvyyttä ja oppilaiden hyvinvointia ennalta ehkäisevästi. Ryhmän toiminta on avointa kaikille toimijoille ja yhteistyökumppaneille.

Ryhmän kokousten muistiot julkaistaan koulun sivuilla. Kokousmuistiot löytyvät sivupalkista päivämäärän mukaan. Seuraavan kokouksen ajankohta löytyy aina viimeisimmästä kokousmuistiosta.

5.4.2022

REILAN KOULUN YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTORYHMÄ

Reilan koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä
Tiistaina 5.4. 2022 Reilan koululla kello 14.30
Läsnä:
Marja Peltomäki, terveydenhoitaja
Maire Leinonen, vanhempainyhdistyksen edustaja
Eelis Vikman, oppilaskunnan edustaja
Katri Kajantola, erityisopettaja
Hanna Piironen, koulukuraattori
Taina Sivonen, vt. koulunjohtaja
Riikka Heikkinen, luokanopettaja
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.30
2. Puheenjohtaja välitti oppilashuollon ohjausryhmän kokouksesta terveisiä. Nuorisotyönohjaaja Minna Kurki oli lupaillut piipahtamista koululla ja laittoi oppilaiden ehdotuksen lautapelikerhosta harkintaan.
3. Koulun odotettu käsityön luokka on suunnitteluvaiheessa ja toteutumista kovasti odotellaan. Käynti tilaan tulee olemaan liikuntavarastosta ja tilaan on suunnitteilla toinen pukuhuone helpottamaan myös liikuntatuntien järjestelyjä.
Koronarajoituksia on nyt poistettu melkein kokonaan. Ruokailu ei vielä tapahdu samassa tilassa ja ryhmien yhdistämistäkin on tehty vielä varoen.
4. Käytiin läpi THL:n terveyskyselyn tuloksia sekä Pyhärannan kaikkien oppilaiden että Reilan oppilaiden osalta. Aamupalan nauttiminen koko kunnassa voisi olla petrattava asia koululaisille, mutta täällä Reilassa aamupalan syömättömyys on onneksi vähäisempää. Liikkumista oli alle puolella vähintään tunnin päivässä. Kiusatuksi tunsi tulleensa 14 prosenttia Pyhärannan tutkimukseen osallistuneista koululaisista. Hampaita koululaiset harjasivat vain harvoin kahdesti päivässä eli vain 42 prosentti harjasi kahdesti päivässä. Aiempaa useampi tunsi itsensä väsyneeksi ja alkuloiseksi ja jopa osittain masentuneeksikin. Positiivista tutkimuksessa oli, että Pyhärannan ikäluokista kukaan ei tuntenut itseään yksinäiseksi. Pyhärannan koulutyytyväisyys oli yli 80 prosenttia. Reilan koululaisille kouluinnostuksen kokeminen oli vielä yleisempää kuin muualla Pyhärannassa.
5. Oppilaskunnan edustaja Eelis Vikman ei ole saanut tietoonsa mitään murheita. Maskien käytöstä luopuminen koettiin hyvänä, kuten myös välituntialueista luopuminen.
6. Terveydenhoitaja Marja Peltomäki kertoi, että syksy oli kiireisempää ja puheluita tuli enemmän, kun nyt taas kevään puolella on ollut koronan ja muunkin suhteen rauhallisempaa.
7. Erityisopettaja Katri Kajantola kertoi, että koululla vietetään jo melko tavallista arkea koronankin puolesta. Arki rullaa ja asiat etenevät koulutyössä.
8. Koulukuraattori Hanna Piironen kertoo kevään olleen rauhallinen, mutta kouluterveyskyselyssäkin esiin tullut alakuloisuus ja väsymys ovat valitettavasti edelleen huomattavissa joka koulussa Pyhärannassa. Muuten kevät on ollut tavanomaista.
9. Vanhempainyhdistyksen edustaja Maire Leinonen ei ole saanut välitettäväksi enempiä terveisiä. Vanhempainyhdistyksen tavoitteena olisi järjestää vielä keväällä yksi disco sekä viidennen ja kuudennen luokan leirikoulu.
10. Seuraava kokous on 4.10.2022 kello 14.30 Reilan koululla.

4.10.2022

YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTORYHMÄ

Reilan koulu ti 4.10.22 klo 14.30-15.15

Läsnäolevat: Vanhempainyhdistys: Anna Kim

Kuraattori: Hanna Piironen (pois)

Oppilaskunnan hallitus: Aleksi Ruohola, Valtteri Mäkinen, Eelis Vikman, Saara Räsänen

Johtava kuraattori Antti Kiiski (pois)

Terveydenhoitaja: Marja Peltomäki

Erityisopettaja: Katri Kajantola

Opettajat: Outi Salo ja Taina Sivonen

 • Ohjausryhmässä viime viikolla puhuttua: Minna Kurki tulisi Reilaan tutustumaan 5-6 luokkalaisiin, kertoisi Rohdaisten nuokkarista ym. Terveystarkastukset ovat alkaneet, ei suuria huolia. Katri kertoi rauhallisesta koulun alusta.
 • Oppilaitosympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin tarkastuksen  seurantalomake täytettiin; kaikkiin kouluihin kysely tehty koululaisille ja vanhemmille 2020. Plussana vahva turvallisuuden ja yhteisöllisyyden tunne. Miinusta Reilassa, ei käsityöluokkaa. TEHDÄÄN UUSI KYSELY kevät 2023. Käsityöluokassa kilpailutus suunnittelijoista, käsityöluokka tulisi koulun salin alakertaan. Piha on korjattu, turvahiekkaa tuotu, telineitä ja yleisurheilumahdollisuuksia parannettu. Terveysriski ilmavaihdossa, huonohko ilma. Ilmavaihto uusittu/tehostettu kesällä 2022. Luokkakohtainen ilmastointi. Aidat puuttuivat, akuutein paikka on nyt turvattu aidoin. Ap/ip toiminta siirtynyt koulun puolelle. Valaistusta parannettu, kummitoiminta käynnistyy ja yhteistyöt luokkien kesken myös. Kiinteistöpuolen korjaussuunnitelma puuttuu? On tulossa pian, sanoi Anna.
 • Oppilaiden terveisiä: Aleksi: moni on toivonut, että pitkinä päivinä olisi koululta välipalaa. Saara: kenkälusikkaa kaivattaisiin luokkakohtaisesti, Eelis: kummitoimintaa toivotaan. Aleksi: kiipeilyteline ei ole kunnossa. Osassa palloista pinta lähtenyt ja pallot voisi täyttää. Aleksi: kentälle on toivottu ovia, koska pallo karkaa. Taina: Se on turvallisuusriski, ne oli pakko poistaa ettei oppilaiden kädet jäisi väliin tai plankit vahingoittuisi. Tästä asiasta on puhuttu jo aikaisemminkin. Saara: isompi pukuhuone myös tytöillä. Outi: Tämä hoituu tulevan remontin myötä. Syksy on lähtenyt hyvin oppilaiden mielestä.
 • Vanhempien terveiset: vanhempainyhdistyksellä hyvä taloudellinen tilanne, miten voisi tukea? Uimahalli, teatteri, hiihtoputki…Disko (4.11.22) on tulossa ja joulumyyjäiset (8.11.22). Junnukiekko on myös valmis tukemaan. Wilen-Mannonen puheenjohtajana, Anna varapuheenjohtajana.
 • Terveydenhoitaja: Syksy rauhallisempi, kaikkea muuta on sairastettu. Levottomuutta ja huolta hinnannousuista ym. näkyy perheissä. Enterorokkoa on ollut lievänä. Viruksen eri muoto on voinut olla perheessä jopa pari kertaa.
 • Kuraattori (pois)
 • Erityisopettaja: Syksy on lähtenyt rauhallisesti, perheen huolet eivät niin paljon näy koululaisissa. Yleisesti pohdittu poissaolorajoja, milloin on syytä huolestua. Paljon poissaoloja vaikuttaa oppimistuloksiin. Marja: Ukissa 100 tuntia poissaoloja, on tehty jo palaveri. Katri: ei yhtenäistä linjaa, se pitäisi luoda. Marja: Wilmasta löytyy kohta, joissa pitää selvittää opettajan, esimerkiksi näkyykö oppimistuloksissa. Outi: Opettajille veso yhteisistä käytänteistä, rangaistuksista ym. ja sivlaan päätettäväksi lopuksi.
 • Koulu: Metsäkoulu onnistui ja yöpyminen teltoissa metsäkoulun lopuksi myös 7.12.22 meillä on kisapäivä, olemme Lukon luistelukilpailussa.
 • Kysely maaliskuun aikana, ennen on kysytty ruokailusta, välitunneista, kavereista ym. Mistä nyt kysytään? Anna: samat kysymykset, kuin viimeksi, niin voidaan vertailla. Muuten kyselyyn oli helppoa vastata.
 • Tutkimus, Karvi (äidinkieli, matikka, pohdinta), tehdään vasta kuudennella luokalla uudelleen. Eli ykkösellä, kolmosella ja kuutosella ja lopuksi ysillä.
 • muita asioita ja seuraava kokous: Tiistaina 18.4.23, klo 14.30.
 • Aleksi: voisiko kuviksessa olla spraymaaleja. Anna: yhdistys voisi sponsoroida, jos tulee jokin koulutus. Anna: miten jokin koulutus oppilaille, parkouria?

5.10.2021

Reilan koulun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokous

Tiistaina 5.10.2021 Teams -palaverina

Läsnä:

 • erityisopettaja Katri Kajantola
 • rehtori Outi Salo
 • opettaja Taina Sivonen
 • kuraattori Hanna Piironen
 • terveydenhoitaja Marja Peltomäki
 • oppilas Eelis Vikman
 • oppilas Viivi Leinonen
 • opettaja Riikka Heikkinen
 • vanhempainyhdistyksen edustaja Maire Leinonen
 1. Puheenjohtajana toiminut rehtori Outi Salo avasi kokouksen kello 15.00.
 2. Puheenjohtaja kertoi valtuuston tämänpäiväisestä kierroksesta Reilan koululla.
 3. Todettiin pihan olevan kunnossa.
 4. Kuntaan on perustettu nyt syyskuun oppilashuollon ohjausryhmä, johon kuuluvat kaikkien koulujen rehtorit, kuraattori Hanna Piironen, erityisopettaja Katri Kajantola, vastaava nuoriso- ja toiminnanohjaaja Minna Kurki sekä sosiaalityöntekijä Outi Mäntynen, joka on kuitenkin nyt irtisanoutunut. Hänen korvaajansa tullee osallistumaan oppilashuollon ohjausryhmän toimintaan Pyhärannan kunnassa. Tehtävänä on oppilashuollon yleinen suunnittelu ja kehittäminen.
 5. Ilmoitusasiana tiedotetaan THL:n kyselystä kouluille, jossa kysytään oppilashuollollisia asioita kyselytutkimuksena.
 6. Terveydenhoitajan kuulumisina kuultiin, että koulutarkastukset ovat käynnissä ja kouluterveydenhoitajan arki pyörii suhteellisen tavallisesti.
 7. Erityisopettajan puheenvuorossa mainittiin normaalin kouluarjen paluu hyvänä asiana.
 8. Vanhempainyhdistyksen puheenvuorossa kyseltiin piha-aidan kohtalosta sekä Kirsikan turvallisuudesta lapsille.
 9. Oppilaskunnan edustajilla ei ollut mitään erityistä esille tuotavaa kokouksessa.
 10. Kuraattorin puheenvuorossa kuultiin syksyn käynnistyneen vilkkaana kaikissakin Pyhärannan kouluissa. Yhteydenottoja on ollut runsaasti ja monet oppilaat kaipaavat keskusteluyhteyttä.
 11. Seuraava kokous on tiistaina 5.4. kello 14.30.

13.4.2021

REILAN KOULUN YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTORYHMÄ

20.4. 2021

Osallistujat:

 • Outi Salo, puheenjohtaja
 • Katri Kajantola, laaja-alainen erityisopettaja
 • Taina Sivonen, luokanopettaja
 • Marja Peltomäki, terveydenhoitaja
 • Hanna Piironen, koulukuraattori
 • Veera Tyni, oppilaskunnanedustaja
 • Outi Mäntynen, sosiaalityöntekijä
 • Viivi Leinonen. oppilaskunnan edustaja
 • Olli Lahtonen, rakennustarkastaja
 • Riikka Heikkinen, opettaja
 • Kaisa Räsänen, vanhempainyhdistyksen edustaja

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.32.

2. Käsityöluokka

Olli Lahtonen avasi käsityöluokan tilannetta. Talousarviossa on varattu 35 00 euroa käsityöluokan tiloihin ja tällä hetkellä asiasta pitää vielä keskustella kunnanvaltuustossa ja -hallituksessa. Palvelujaostossa ei investoinneista keskustella, joten siksi tämä on avattava vielä kunnanhallinnossa. Lähiviikkoina Lahtonen selvittää parakkivaihtoehtoa ja hän informoi sitten Reilan koulun henkilöstöä. Lahtonen pyrkii saamaan 26.4. kokoukseen asian keskusteltavaksi, jotta johtava rehtori pääsee esittelemään asiaa ko. kokouksessa.

3. Koulun piha-alueen kehittäminen

Laukola-säätiöltä saatu raha on käytetty isoon kiipeilytelineeseen, ja lisäksi vanhempainyhdistys on hankkinut kuntoiluvälineen pihalle omalla kustannuksellaan. Nyt kunta on vuoden 2021 talousarviossa osoittanut 6 000 euroa pihan kunnostamiseen ja nyt olisi hyvä pitää sellainen ”pihakävely”, jossa pihan kunnostus käydään läpi ja suunnitellaan. Sovittiin pihakävelyn päivämääräksi 28.4. kello 14.30.

4. Terveydenhoitajan kuulumisia

Terveydenhoitaja Marja Peltomäki kertoi, että luokkatarkastukset ovat ajan tasalla Reilan koulussa. Syksystä hän kertoo, että terveydenhuollossa oli kiireistä aikaa, koska vanhemmilla oli huolta koronasta ja käytännöt olivat vähän kaikille epäselviä. Kevät puolestaan on ollut kaikin puolin rauhallisempaa aikaa, ja kaikilla on ollut enemmän tietoa koronasta ja sen mukanaan tuomista haasteista. Perheiden tasolla korona-aika on täällä Pyhärannassakin vaikuttanut poissaoloihin sekä perherakenteisiin, mutta terveydenhoitajan mielestä perheet ovat selviytyneet hyvin tästä kovasta ajasta.

5. Erityisopettaja Katri Kajantolan näkemyksiä kuluvasta lukuvuodesta

Lukuvuosi on mennyt hyvin koronasta huolimatta ja turva-asiat on hoidettu hienosti. lapset ovat jaksaneet noudattaa rajoituksia tunnollisesti.

6. Johtava sosiaalityöntekijä Outi Mäntynen esittäytyi ja koulukuraattorin puheenvuoro

Kuraattorin roolissa muutama yksittäinen oppilas on turvautunut kuraattorin palveluihin. Syksyllä on ollut hiljaista eikä yhteydenottoja ole juurikaan ollut. Koulukuraattori on viestimässä Wilman kautta yhdessä uuden nuorisotyöntekijän kanssa kunnan tämänhetkisistä palveluista lapsille ja nuorille ja varsinkin 4-6 -luokkalaisille. Kuraattorin näkökulmasta korona-aika on ollut kuitenkin aika rauhallista aikaa.

Johtava sosiaalityöntekijä Outi Mäntynen toimii vastaisuudessa vastaavan kuraattorin roolissa. Hän toivoo läpinäkyvää yhteistyötä koulun, kodin ja sosiaalitoimen kesken. Hän on valmis osallistumaan oppilashuoltoon ja tarjoaa nimetöntä konsultaatiota, jolloin tilannetta tai huolta voi puida hänen kanssaan.

7. Vanhempainyhdistyksen kuulumisia

Vanhempainyhdistyksen edustaja Kaisa Räsänen kertoo, että muutamat asiat selkenivät jo kokouksen aikana, mutta Kirsikan tilanne on sellainen, joka kiinnostaa vanhempia aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisen vuoksi. Tähän Lahtonen kertoo, että viime viikolla on tehty mittauksia, jotka on toimitettu terveystarkastajalle mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Alakerran välipohja on niin harva, että lattia ei mahdollistanut riittävää paine-eroa, ja tätä on korjattu viime kesänä. Aikaisemmissa näytteissä ei ollut huomautettavaa teollisista mineraalikuiduista, mutta tämä on nyt tullut uutena löydöksenä.  Tehostettu siivous on ollut yhtenä toimenpiteenä.

Remonttia tullaan jatkamaan ja paine-eroa pyritään jatkuvasti kasvattamaan. Olli Lahtonen lupasi informoida asiasta lisää toimenpiteistä ja niiden tuloksista myöhemmin. Lisäksi jatkuva paine-erojen mittaus alkaa nyt pidemmällä jaksolla.

Kaisa Räsänen kysyi myös koulun mittausten tuloksissa suositeltavista korjauksista, että ovatko kaikki koulun puolelle suositellut toimenpiteet tehty. Olli Lahtosen mukaan toimenpiteet on tehty.

5-6 -luokan laivaristeily on Kaisa Räsäsen mukaan suunniteltu siirrettäväksi kesällä, mikäli koronarajoitukset sen sallivat.

8. Oppilaskunnan edustajat Viivi Leinonen ja Veera Tyni

Oppilaskunnan edustajat eivät ole päässeet kokoontumaan, eikä toiveita tällä kertaa ole heille välittynyt.

9. Muita esille tulevia asioita ei noussut esiin.

10. Seuraava kokous tiistaina 5.10.021 kello 14.30 joko Reilan koululla tai etäpalaverina.

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.12.

20.10.2020

REILAN KOULUN YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTORYHMÄ

TO 21.10.2020 kello 14.30

Läsnä:

 • Wilhelmiina Wilen-Mannonen, vanhempainyhdistyksen edustaja
 • Katri Kajantola. erityisopettaja
 • Olli Lahtonen, rakennustarkastaja
 • Marja Peltomäki, terveydenhoitaja
 • Taina Sivonen, luokanopettaja
 • Outi Salo, rehtori
 • Jemina Lainio, oppilaskunna edustaja
 • Emilia Seppälä, oppilaskunnan edustaja
 • Riikka Virtanen. luokanopettaja

Poissa:

 • Hanna Piironen, koulukuraattori
 • Katariina Venttola, sosiaalityöntekijä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Outi Salo ja sihteeriksi Riikka Virtanen

3. Palattiin viimekeväiseen koulutarkastukseen, josta puuttuu vielä terveydenhuollon osuus.  Sovittiin uuden terveydenhoitajamme palaavan asiaan tutustuttuaan aiheeseen. Tämän mainitun tarkastuksen perusteella ja aiemman suunnitelman mukaisesti järjestettiin kouluviihtyvyyskysely sekä oppilaille että huoltajille. Vastausprosentti jäi kuitenkin molemmilla ryhmillä harmittavan alhaiseksi. Kävimme tulokset kokouksessa läpi ja keskustelimme avoimista toiveista ja ehdotuksista. Sovimme toimenpiteiksi, että rakennustarkastaja Lahtonen ottaa yhteyttä vanhan kopin haltijaan ja sopii kopin toimittamisesta pois. Keskustelimme koulun korjauksista ja rakennustarkastaja Lahtonen ilmoitti luokan korjauksen olevan valmis. Lattiarakenteet ja muut toimenpiteitä vaativat on korjattu luokasta. Myös salaojitus on nyt tehty kuntoon viime kesänä. Käsityöluokan kohtalo on edelleen ratkaisematta. Kirsikan alakerrassa oleva tila on toistaiseksi poissa käytöstä ja tuskin tullaan korjaamaan korkeiden kustannusten vuoksi. Liikuntasalin alakertaan tulevaan käsityöluokkaan on tehty alustavaa selvitystä, ja rakentaminen sinne on mahdollista (olemassa olevat viemäröinnit, sähköt, tarpeellinen huonekorkeus). Päätöstä asiasta ei ole tehty eikä ole varmuutta, tuleeko rakentamiseen rahoitus kunnalta vai miten asia hoidetaan.

Oppilashuoltoryhmä toivoo, että aidan tekoa jatkettaisiin mahdollisimman pian. Pihan kunnostamiseen toivotaan panostusta kunnalta. Tiedustellaan myös alueen yhteisöiltä, saataisiinko heitä mukaan tähän projektiin. Myös Laukola -säätiön antamaa rahoitusta voidaan käyttää pihan kunnostamiseen ja tällöin vanhempainyhdistys voisi olla mukana esimerkiksi asennustalkoissa.

Kyselyn tulokset pöytäkirjan liitteenä pöytäkirjan lopuksi.

4. Oppilaskunnan edustajat eivät olleet saaneet terveisiä välitettäväksi. He kehuivat, että koulu on viihtyisä, ja koulun alueella on mukavaa viettää aikaa koulun jälkeenkin.

5. Erityisopettaja mainitsi puheenvuorossaan, että nyt olisi hyvä hetki lisätä Wilmaan uusia, positiivisia tuntimerkintöjä, joista on ollut jo aiemmin puhettakin.

6. Terveydenhoitaja kertoi puheenvuorossaan, että terveystilanne on ollut hyvä.

7. Vanhempainyhdistyksellä ei ole suurempia suunnitelmia vallitsevan tilanteen vuoksi. He ovat kuitenkin valmiina osallistumaan heti kun mahdollista. Yhdistyksessä on pohdittu myös sitä, että tarjotaanko lapsille mahdollisuus esimerkiksi elokuvateatterilippuun tai uimahallilippuun nyt kun vanhempainyhdistys ei voi järjestää yhteisiä tilaisuuksia.

8. Oppilaskunta tulee kokoontumaan tänäkin lukuvuonna, mutta yhteisiä tilaisuuksia ei toistaiseksi järjestetä.

9. Tänä lukuvuonna ennaltaehkäisevässä oppilashuollossa panostetaan aikuisen ”saatavuuteen”, siihen että jokaisella lapsella olisi joku aikuinen koulupäivän aikana tavoitettavissa niin, että lapsi voi jakaa huolensa turvalliseksi kokemansa aikuisen kanssa. Tähän toivotaan myös kuraattorin työpanosta esimerkiksi tunniksi viikossa tai kerran kahdessa viikossa. Opettajakunta voisi laatia suunnitelman, jonka mukaan he ovat tavoitettavissa ja suunnitelma tehdään tiettäväksi lapsille ja laitetaan näkyville.

10. Seuraava kokous on 13.4. kello 14.30.

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.15.

LIITE 1 OPPILAIDEN KOULUVIIHTYVYYSSELVITYS

Reilan koulun kouluviihtyvyyskysely (16 vastausta)

Luokkani on (16 vastausta)

0-2 lk : 2 (12,5%)
3-4 lk : 8 (50%)
5-6 lk : 6 (37,5% )

Luokka on tilana sellainen, että siellä on kiva olla (16 vastausta)

aina : 11 (68,8%)
usein : 4 (25%)
joskus : 1
en koskaan : 0

Saan apua, jos oppiminen tuntuu vaikealta (16 vastausta)

aina : 12 (75%)
usein : 4 (25%)
joskus : 0
en koskaan : 0

Minusta tuntuu, että voin kertoa huoleni koulussa jollekulle aikuisista (16 vastausta)

aina : 9 (56,3%)
usein : 5 (31,3%)
joskus : 2 (12,5%)
ei koskaan : 0

Minulla on välituntisin tekemistä (16 vastausta)

aina : 11 (68,8%)
usein : 3 (18,8%)
joskus : 2 (12,5%)
ei koskaan : 0

Minulla on koulussa kavereita (16 vastausta)

aina : 13 (81,3%)
usein : 3 (18,8%)
joskus : 0
ei koskaan : 0

Kouluruoka maistuu minulle (16 vastausta)

aina : 9 (56,3%)
usein : 5 (31,3%)
joskus : 2 (12,5%)
ei koskaan : 0

Syön monipuolisesti koulussa (16 vastausta)

aina : 12 (75%)
usein : 2 (12,5%)
joskus : 2 (12,5%)
ei koskaan : 0

Viihdyn oppitunneilla (16 vastausta)

aina : 6 (37,5%)
usein : 8 (50%)
joskus : 2 (12,5%)
ei koskaan : 0

Luokassa on hyvä työrauha (16 vastausta)

aina : 2 (12,5%)
usein : 9 (56,3%)
joskus : 4 (25%)
ei koskaan : 1 ()

Minulla on turvallinen olo koulussa (16 vastausta)

aina : 14 (87,5%)
usein : 2 (12,5%)
joskus : 0
ei koskaan : 0

Minusta koulun piha on viihtyisä (16 vastausta)

aina : 11 (68,8%)
usein : 4 (25%)
joskus : 1
ei koskaan : 0

Kaipaatko koulun pihalle jotain lisää? Entä kaipaatko jotain välituntivälineitä?

 • En mitään
 • En kaipaa
 • puukuutio kirkonrottaa varten
 • En kaipaa koulun pihalle mitään, mielestäni se on juuri hyvä tuollaisenaan. En kaipaa välituntivälineitäkään, enempää.
 • Uusi liukumäki
 • Keppihevosia ja esterata. Välituntivälineeksi 3-4 luokallekin koripallo.
 • En tiedä
 • Toivon hiekkaleluja enemmän.
 • Uima-allas, trampoliineja ja lahjoja
 • EN
 • Aktiviteetti juttuja
 • Joku uusi kiipeilyteline olisi kiva.
 • Kiipeilytelineen narut voisi uusia ja hankkia uusia palloja.
 • Ei mitään

Mikä sinusta on parasta koulussa?

 • Hyvä ruoka
 • Yhteistyö
 • Kaverit ja opettajat
 • Normi välkät
 • Välitunnit
 • Parasta koulussa on suurin osa oppitunneista, välitunneillakin on kiva olla.
 • Koulun pieni koko, iso piha ja ranta lähellä.
 • Välitunnit ja kaverit
 • Minusta parasta on oppitunnit.
 • Leikkiminen
 • välitunti
 • Liikunta
 • Kaverit, välitunnit
 • Välitunnit ja kaverit.

Entä mitä muuttaisit koulussa?

 • En mitään
 • Uusi käsityöluokka
 • Vähemmän läksyä
 • Enemmän hauskaa
 • En lähtisi muuttaamaan tällä hetkellä koulussa kyllä mitään.
 • Toinen pukuhuone ja sateensuoja.
 • En mitään :)
 • Muuttaisin niin, että koulussa olisi enemmän lukutunteja.
 • Käsityö, en osaa tehdä solmuja

LIITE 2 REILAN KOULUN KOULUVIIHTYVYYSSELVITYS -VANHEMMAT

Reilan koulun kouluviihtyvyyskysely (18 vastausta)

Lapseni on luokalla (17 vastausta)

0-2 lk : 3 (17,6 %)
3-4 lk : 9 (52,9 %)
5-6 lk : 7 (41,2 %)

Olen tyytyväinen koulun tiloihin ja kalustukseen (17 vastausta)

aina : 3 (17,6%)
usein : 9 (52,9%)
joskus : 5 (29,4%)
ei koskaan : 0

Lapseni oppimista tuetaan koulussa (17 vastausta)

aina : 8 (47,1%)
usein : 9 (52,9%)
joskus : 0
ei koskaan : 0

Koulun henkilökuntaan on helppo ottaa yhteyttä (17 vastausta)

aina : 11 (64,7%)
usein : 5 (29,4%)
joskus : 1
ei koskaan : 0

Koen, että Reilan koulussa tarjotaan maittavaa ja terveellistä kouluruokaa (17 vastausta)

aina : 12 ( 70,6%)
usein : 5 (29,4%)
joskus : 0
ei koskaan : 0

Lapseni läksymäärä on sopiva (17 vastausta)

aina : 6 (35,3%)
usein : 10 (58,8%)
joskus : 1
ei koskaan : 0

Koulu on onnistunut opetustyössään (17 vastausta)

aina : 8 (47,1%)
usein : 9 (52,9%)
joskus : 0
ei koskaan : 0

Koulussa käytetään ja opetetaan riittävästi tvt- ja digitaitoja (17 vastausta)

aina : 11 (64,7%)
joskus : 3 (17,6%)
usein : 3 (17,6%)
ei koskaan : 0

Yhteistyö lapseni opettajan kanssa sujuu hyvin (17 vastausta)

aina : 12 (70,6%)
usein : 3 (17,6%)
joskus : 2 (11,8%)
ei koskaan : 0

Koulussa käytetään vaihtelevia opetusmenetelmiä (17 vastausta)

aina : 6 (35,3%)
usein : 6 (35,3%)
joskus : 4 (23,5%)
ei koskaan : 1

Koen, että koulun tiedotus on riittävää (17 vastausta)

aina : 6 (35,3%)
usein : 10 (58,8%)
joskus : 1 ()
ei koskaan : 0

Miten kehittäisit koulun pihaa?

 • Aita alueelle
 • Paremmat puitteet yleisurheilupaikoille ja aita paikoilleen.
 • Hankkisin sinne parkour esteitä, tasapainotelineitä, jumppalaiteita
 • Erillinen alue mihin auton voi ajaa, ettei olisi vaaraa ajaa oppilaan päälle. Nurmialue jonnekin, jossa voisi viettää aikaa ja se toisi viihtyisyyttä.
 • Aidan korjaus pitäisi saada tehtyä, se on jo melkein farssi!
 • Aita antaisi turvallisuutta lisää
 • Lapset ovat tyytyväisiä!
 • Kentän vieressä oleva vanha koppi taitaa olla käyttökelvoton, vie tilaa ja suttaa koulun pihan yleisilmeen.

Mitä muuta haluaisit koulussa tai koulun toiminnassa kehittää?

 • Pitkät välitunnit turhia
 • Opetus voisi olla monimuotoisempaa.
 • Tuntimerkintöihin enemmän sisältöä ja myös positiivista palautetta.
 • Enemmän yhteistyötä ja yhteydenpitoa vanhempien kanssa, jotta vanhempi tietäisi paremmin lapsen koulunkäynnistä ja tapahtumista siellä.
 • Korjaustoimenpiteet tulisi tehdä loppuun ja tiedottaa sen jälkeen myös vanhemmille mitä on tehty ja jäikö jotain tekemättä. Toiveissa terveellinen oppimisympäristö joka pysyisi vielä monta vuotta toiminnassa.
 • Positiivista palautetta oppilaasta voisi saada enemmän.
 • Koulun toiminnan näkyvyys ulkopuolisille, niin että saataisiin lisää oppilaita.

Muita terveisiä koululle:

 • Vähempikin riittäisi
 • Opettajille pitkää pinnaa ja aikaa selittää lapselle moitteiden taustat ja selvittää ristiriitojen oikeat syyt ja oikeat henkilöt. Ei pidä olettaa, että aina joku tietty lapsi on syypää..
 • Kiitos hyvästä ja tärkeästä työstä!
 • Kiitos ihanille opettajille työstä lasten hyväksi :)
 • Ihanaa, että lapset saavat käydä koulua lähellä, pienessä heidän erityisyytensä tuntevassa kouluyhteisössä.
 • Koulun sisäilmaongelmien korjaustyöstä ei ole tullut mitään infoa. Oliko korjauksesta apua ongelmiin?

9.10.2019

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä 9.10.2019

Reilan koulu

Paikalla:

 • Outi Eilu, terveydenhoitaja
 • Katri Kajantola, erityisopettaja
 • Hanna Piironen, kuraattori
 • Olli Lahtonen, tekninen johtaja
 • Juhani Stenius, vanhempainyhdistyksen edustaja
 • Taina Sivonen, opettaja
 • Oskari Ratilainen, oppilaskunnan edustaja
 • Sofia Saarinen, oppilaskunnan edustaja
 • Outi Salo, koulun johtaja
 • Riikka Virtanen. opettaja

Poissa:

 • Katariina Venttola, perhetyöntekijä

1. Koulun johtaja Outi Salo avasi kokouksen kello 14.20.

2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Outi Salo ja sihteeriksi Riikka Virtanen.

3. Tekninen johtaja Olli Lahtonen avasi remontin tilannetta. Luokka on tällä hetkellä kunnossa mutta kuitenkin lopputarkastusta vailla. Lopputarkastuksessa saatetaan puuttua luokan maalipintaan. Koulurakennuksen kosteuseristys vaatii kuitenkin vielä toimenpiteitä, kuten esimerkiksi pihan muotoilua ja mahdollista salaojitusta. Salaojitus saattaa olla huonompi ratkaisu, sillä kellari on tilana aika syvä. Sadevedet johdetaan joka tapauksessa pois rakennuksen luota putkistolla. Piha-alue saatetaan päällystää, jolloin sadevedet johdetaan putkia pitkin pois pihasta. Sadevedet pitäisi ohjata ränneistä paremmin ja putket uusia, jotta sadevedet ohjautuisivat oikein.

Syyslomalla koulun ilmastointikanavat nuohotaan ja ilmastointi säädetään. Tällä hetkellä korvausilma luokkiin tulee käytävistä, joten selvitetään myös luokkakohtaista ilmastointisysteemiä, jolloin raitis ilma tulisi ulkoa luokkaan.

4. Vanhempainyhdistys kaipaa edelleen valoa liikuntasalin kulkuväylälle sekä koulun aitaa. Aidan materiaalit ovat olemassa, mutta tällä hetkellä kunnalla ei ole osoittaa työntekijää tähän työhön. Saattaa olla, että kunta pyytää vanhempainyhdistystä, partiota tai Reilan junnukiekkoa tekemään tämän työn.

Tekonurmen palaset aiotaan poistaa tulevaisuudessa, kunhan saadaan kaivinkone paikalle. Samoin kaukaloon teetetään uudet verkot.

Vanhempainyhdistys pitää discon oppilaille ennen syyslomaa. Varainkeruuta varten vanhempainyhdistys pitää joulumyyjäiset.

5. Oppilailla ei ole tällä hetkellä suurempia toiveita oppilaskunnan edustajien mukaan. Aiemmat toiveet on saatu tällä hetkellä aika hyvin täytettyä.

Tällä hetkellä oppilaskunta suunnittelee pipo- ja heijastinkauden avausta.

6. Terveydenhoitajan toimenkuva on ollut aika rauhallinen tällä hetkellä. Laitilan täiepidemia ei ole yltänyt onneksi Pyhärantaan asti. Uutena on se, että HPV -rokotus annetaan jo viidennellä luokalla lääkärintarkastusten yhteydessä, mikä merkitsee sitä, että tällä hetkellä viidensien ja kuudensien rokotuksen ovat päällekkäin. Kouluterveystutkimuksen tulokset julkaistaan pian.

7. Kuraattorilla on ollut rauhallinen syksy, eikä ole mitään erityistä huomioitavaa. Läksyparkkiin ei perhetyön resurssit riitä, mutta on mahdollista, että perhetyöntekijä ottaa tarvittaessa yhteyttä kouluun, jos perhe kokee koulutyön tai läksyt ongelmallisiksi.

8. Sisäilmasta ei ole tullut enää ilmoituksia koulun puolelta terveydenhoitajalle tai tekniseen toimeen.

9. Luistelukisan jatko mietityttää, sillä osallistujia on ollut vaikeaa saada. Lukko ry on lahjoittanut osallistumisesta 300 euroa ja vanhempi ja osallistuvat lapset ovat saaneet liput. Lisäksi muutama kannattaja on saanut liput. Vanhempainyhdistykseltä toivotaan tähän kannanottoa.

10. Kouluhyvinvointikysely tulisi pitää seuraavana keväänä, koska nyt ei muutamaan vuoteen ole ollut. Oppilaskunta osallistutetaan kyselyn laatimiseen, jotta kysymyksistä saadaan lapsen tasoisia ja helposti vastattavia. Kysely osoitettaisiin myös vanhemmille.

11. Seuraava kokous on 22.4.2020 kello 14.15.

4.4.2019

Legi – Reilan koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

Esi- ja perusopetus

Torstai 4.4.2019 klo 14.15-15.15

Läsnä:

 • Nestori Mäkelä, osaamispalvelupäällikkö, pj
 • Koulun henkilökunnan edustajat:
  • Outi Salo
  • Taina Sivonen
  • Riikka Virtanen, sihteeri
 • Katri kajantola, erityisopettaja, poistui kello 15.22
 • Terveydenhoitaja Outi Eilu
 • Christa Chryssanthou (terveydenhoitajaharjoittelija)
 • Vanhempainyhdistyksen edustaja, Taru Tyni
 • Oppilaiden edustaja: Elsa Wahlman
 • Hanna Piironen, koulukuraattori
 • Sirpa Ruotsalainen, poissa
 • Olli Lahtonen

1. Ajankohtaiset asiat

Opetusjärjestelyt ja opetusryhmät ensi lukuvuodeksi on päätetty, ja samalla Reilan kouluun saadaan vakinaistettua koulunkäynninohjaaja. Aiemmin koulunkäynninohjaajan palkkaus oli riippuvainen hankerahoituksesta.

Koulukuljetusta ei täydy tänä vuonna kilpailuttaa ja järjestelyjen kuljetusten suhteen pitäisi toimia samalla tavoin kuin tänä lukuvuonna.

2. Sisäilmaselvitys/Reila

Muutamat oppilaat ovat oirehtineet ja terveydenhoitaja sekä rehtori olivat saaneet ilmoituksen asiasta. Huoleen reagoitiin silloin, ja koulussa tutkittiin joulukuussa 2018 yhden luokan kuntoa. Kellaritilan kunnon vuoksi luokkatila otettiin pois käytöstä ja samalla päätettiin koulun perusteellisemmasta tutkimuksesta. Viime kuussa koulua tutkittiin aistinvaraisesti,  ja tällä hetkellä Reilan koulussa on käynnissä rakenneavaukset näytteenottoa varten. Kaasumittaukset, joilla tutkitaan ilmavirtauksia, tehdään ensi viikolla. Tämän jälkeen saadaan suositukset toimenpiteiksi. Joka tapauksessa luokan pinnat ja lattiat tehdään uusiksi, ja ulkoa salaojitus laitetaan kuntoon. Raportin mukaan muut kunnostukset tehdään tarpeen mukaan.

Tulevan lukuvuoden opetusjärjestelyihin näiden toimenpiteiden ei oleteta tällä hetkellä vaikuttavan, mutta mahdollisesti toimenpiteiden venyessä kesäloman yli voidaan hyödyntää esimerkiksi ruokalaluokkaa opetuskäyttöön.

Oppilaiden edustajan mukaan tutkimukset eivät ole häirinneet koulunkäyntiä.

3. Oppilaiden terveyden-, turvallisuuden- ja hyvinvoinnin huolehtiminen

Terveyden edistäminen

1. Yhteistyö terveydenhoitajan kanssa
Terveydenhoitaja Outi Eilu toimii yhteistyössä kaikkien Pyhäranna koulujen kanssa. Suuremmilta vahingoilta on onneksi vältytty ja esimerkiksi vakuutusilmoituksia ei ole esimerkiksi pahemmin täytetty. Suuhygienistit ovat myös olleet kiertämässä kouluja ja neuvomassa hammashygieniaa.

2. Siisteys
Koulun siisteys ei ole Reilassa samaa tasoa kuin aiemmin on ollut. Paperipyyhkeet ja saippua ovat olleet loppu vähän väliä. Usein likaa on ollut siellä täällä ja pintoja on pyyhkimättä. Kesän aikana hoidetaan perussiivous, ja kesän jälkeen siivous tullaan järjestämään omalla henkilökunnalla.

Turvallisuuden edistäminen

1. Koulun turvallisuus

Tilat
Tilojen tarkoituksenmukaisuus ja riittävyys luovat tilojen turvallisuutta. Reilan tilat ovat näiltä osin riittävät. Palo-ovet tulee korjata itsestään sulkeutuviksi ja tämän teknisen puolen päällikkö Olli Lahtonen lupasi hoitaa kuntoon tilaamalla korjauksen.

Alueet
Koulun henkilökunta ja vanhempainyhdistys kaipaa aitaa rajaamaan koulun aluetta. Aidasta keskusteltiin lokakuun yhteisöllisessä oppilashuollossa, jolloin materiaalit olivat jo kunnalla. Aita kuitenkin puuttuu edelleen.

Koulun pihalla käytössä olevat valvontakamerat ovat olleet käytössä syksystä asti, ja isoimmat vahingonteot ovat jääneet pois.

Kentän sivulla olevat kuopat tulisi turvallisuuden vuoksi täyttää.

Aktiiviset kehittämisehdotukset
Aita tulisi hoitaa kuntoon.

2. Turvallisuussuunnitelman päivitys

Turvallisuussuunnitelma tulisi päivittää kaikkien Pyhärannan koulujen osalta. Reilan koulussa tulee uusia esimerkiksi myös kaikki poistumiskartat.

3. Koulumatkojen turvallisuus

Koulukuljetukset
Rehtori saa välillä palautetta koulumatkojen turvallisuudesta. Lähinnä palaute koskee kännyköitä tai kielenkäyttöä kuljetuksen aikana.

Itse kulkevat
Reilan oppilailla on hyvä tilanne kevyen liikenteen väylän toimivuuden vuoksi.

Hyvinvoinnin huolehtiminen

1. Henkilökunnan rooli

Koulun hengen tulee olla sellainen, että lähimmälle aikuiselle voi kertoa huolensa ja asiasta voi keskustella. Koulupäivä on osa lapsen arkea ja siksi on tärkeää kiinnittää huomiota oppilaiden hyvinvointiin. Asiat tulee hoitaa yhteistyössä perheiden ja mahdollisesti sosiaalipuolen kuten koulukuraattorin kanssa.

Somessa tapahtuva kiusaaminen on aiheuttanut nyt huolta kunnassa. Lähinnä tämä koskee vapaa-aikaa, mutta valitettavasti nämä tällaiset vapaa-ajan konfliktit eskaloituvat helposti kouluaikana.

Reilan koulussa tullaan aloitteen perusteella reagoimaan ja kokeillaan myös viimeistään syyslukukauden alussa välituntitoimintaa, jossa oppilailla on mahdollisuus tulla keskustelemaan opettajan kanssa kahden kesken halutessaan.

2. Miten voidaan parantaa?
Arviointi jne.
Arvioinnin kehittäminen
Moniammatillisen avun saanti

4. Oppilashuollon ohjausryhmä

Ryhmää ei ole muodostettu eikä ryhmä näin ollen ole siis kokoontunutkaan. Ryhmä tulisi muodostaa kunnan hallinnon väestä lisättynä kolmannen sektorin toimijoilla.

5. Vanhempainyhdistysten rooli

Palaveri sl/2018
Vastuiden, toiminnan ja kommunikoinnin yhtenäistäminen
Vanhempainyhdistykset kokoontuivat syksyllä ja yhtenäistivät käytäntöjään joiltain osin. Tilaisuudessa keskusteltiin esimerkiksi luokkaretkikäytänteistä sekä rahan käytöstä.

6. Vanhempainyhdistyksen ja oppilaskunnan kuulumiset

 • Vanhempainyhdistys
  Vanhempainyhdistys pyörii tällä hetkellä hyvin ja yhteistyö muiden vanhempainyhdistysten kanssa toimii hyvin. Vanhempainyhdistys toivoo lisää valoa koulun liikuntasaliin mennessä ja lähdettäessä. Lisäksi myös vanhempainyhdistyksessä oli toiveena aidan kunnostaminen. Vanhempainyhdistyksessä on toive siitä, että kuntatasolla joku voisi kertoa ja keskustella lasten kanssa heidän tasollaan lapsiin kohdistuvasta rikollisuudesta.
 • Oppilaskunta
  Oppilaskunta toivoo uusia tietokoneita. Oppilaat toivovat myös kentän päätyyn verkkoa, jotta pallo pysyy kentällä. Uusiin koneisiin rahat ovat varattuna kunnan talousarviossa, mutta kentän takaista piha-aluetta suojaava verkkoaita jää selvitettäväksi.

7. Terveydenhoitajan kuulumiset

Epidemiat ovat normaalin rajoissa. Reilan koulussa vanhempia huolestuttaa sisäilmaongelmat.

8. Kuraattorin kuulumiset

Ei erityistä huomioitavaa, ongelmat lähinnä yksilöllisiä ongelmia eikä niinkään yhteisöllistä.

9. Hankkeet

 • Tasa-Arvo
  Hankerahasta saadaan resurssiopettaja Ihodeen ja Rohdaisiin sekä koulunkäynninohjaaja kuntaan.
 • Kerhotoiminta
  Kerhotoimintaan saatiin lisärahoitusta ensi lukuvuodeksi. Myös kolmannen sektorin toimijat voivat pitää kerhoa kouluissa. Tällöin vaaditaan rikosrekisteriote kerhon vetäjältä.

10. Muut asiat

11. Seuraava kokous

Seuraava kokous on 9.10. kello 14.15

4.10.2018

Reilan koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

Esi- ja perusopetus

Torstai 4.10.2018 klo 14.15-15.00, Reilan koulussa

Esi- ja perusopetuksen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

Läsnä:

 • Nestori Mäkelä, osaamispalvelupäällikkö, pj
 • Koulun henkilökunnan edustajat:
  • Outi Salo
  • Taina Sivonen
  • Riikka Virtanen, sihteeri
 • Katri kajantola, erityisopettaja
 • Vanhempainyhdistyksen edustaja, Taru Tyni
 • Oppilaiden edustaja, oppilaskunnan hallituksen jäsen: Elsa Wahlman
 • Hanna Piironen, koulukuraattori
 • Annu Kuusijärvi, sosiaalityöntekijä, poissa
 • Outi Eilu, terveydenhoitaja

Ajankohtaiset asiat

Yleistä kunnassa

 • Ei isompia muutoksia tällä hetkellä, koulupuolen henkilöstö pysynyt aika vakiona.

Hankkeet

 • Kielen opetuksen varhentaminen – 1-2. lk:n yksi vuosiviikkotunti englantia
 • Kerhotoiminnan tukeminen – rahoittaa kerhotoiminnan
 • Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo – tällä hankkeella saadaan avustajapalvelua Reilan kouluun

Oppilashuollon ohjausryhmä

 • Kyseistä ohjausryhmää ei ole järjestetty lähivuosina. Ohjausryhmä on perustettava uuden lain mukaisesti ja sen tulee kokoontua tämän lukuvuoden aikana.
 • Kokoava palaveri vanhempainyhdistysten kesken on pidetty 26.9.2018. Palaveri oli ollut hyvä ja palaverissa on suunniteltu tulevaa sekä myös yhteistyötä vanhempainyhdistysten kesken. Rehtori Nestori Mäkelä on sitoutunut siihen, että koulutyötä koskevassa päätöksenteossa kuunnellaan vanhempainyhdistyksiä.

Vanhempainyhdistyksen ja oppilaskunnan kuulumiset

Vanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistyksessä puuhataan syksyn discoa ja joulumyyjäisiä. Reilan vanhempainyhdistys on myös rekisteröitymässä. Vanhempainyhdistyksen kustannuksella koulussa tulee vierailemaan Toteem -teatteri Tulppaanikupla -esityksineen sekä siihen kuuluvine työpajoineen.

Vanhemmat ovat olleet huolissaan koulun aidasta ja aivan aiheesta. Kunnan tekninen puoli hankkii aitatarpeet ja aita tullaan rakentamaan.

Oppilaskunta

Oppilaskunta haluaa uudet tietokoneet, sillä vanhat ovat todella hitaita.

Isommat oppilaat toivovat seisomapöytiä. Lisäksi toiveena on uusi kiipeilyteline sivupihalle. Pihalla toivotaan myös puumajaa ja trampoliinia. Oppilaat myös toivovat, että turvahiekka levitetään tasaisesti takapihalle, sillä nyt hiekka estää keinumisen. Keinuihin toivottiin myös uudet muovisuojat.

Trampoliini ja puumaja koetaan aikuisten mielestä aika vaaralliseksi, mutta muut ehdotukset todettiin olevan oikein mainioita. Seisomapöytä tullaan toteuttamaan mahdollisimman pian ja muita heti mahdollisuuksien mukaan.

Terveydenhoitajan kuulumiset

Terveydenhoitaja on aloittanut ensimmäisten luokkien tarkastukset ja samoin lääkärikäynnit on aloitettu. Terveystilanne on hyvä, eikä useinkaan kouluissa syksyisin vaivaavia täi- tai kihomatoepidemioita ole ollut. Terveydenhoitaja kaipaa myös koulupsykologia.

Lapsiperhepalveluiden kuulumiset

Hankkeet

 • Eroauttamisen malli
  Terveydenhoitaja Outi Eilu jakoi esitteet, jotka on toteutettu uuden hankkeen myötä.
 • Perhetyöntekijä Niklas Oksanen oli viimeisen työpäivänsä viime perjantaina, ja nyt ensi maanantaina 8.10. Katariina Venttola palaa työhönsä. Perhepalvelut on nyt Katariinalla ja liikuntapalvelut Anne Laivolla. Nuorisopalvelut ovat Siiri Suhosella samoin kuin etsivä nuorisotyö osittain.
 • LAPE+HYTE
  Lasten ja nuorten hyvinvointi
  ennaltaehkäisevä työ
  monialainen yhteistyö
  Nämä ovat Lupa auttaa -hankkeeseen liittyviä teemoja, joiden toivotaan elävän vielä hankkeen loppumisen jälkeen kuntien verkostoitumisen myötä. Vielä on epäselvää, kuka vastaa Lupa auttaa- napin painalluksella tulleeseen viestiin hankkeen loputtua.

Läksyparkki

Läksyparkki on aiemmin ollut sosiaalipuolen pitämänä koululla, nyt parkki toimii opettajan tai koulunkäynninohjaajan johdolla.

Muut asiat

Alueet:

 • Kiinteistö- ja piha-asiat:
  Hankitaan ajoneuvolla ajo kielletty -liikennemerkki aikaa rajoittavalla lisäkilvellä koulun etupihan aidan viereen.
 • Tällä hetkellä on pientä huolta kiinteistön ylläpidosta talonmiehen ollessa poissa. Pihalle toivotaan turvakameraa, ja tällä hetkellä olemme saamassa valvontakameran tai valvontakameroita.
 • Pihan toinen puoli vajoamisineen on ollut esillä taas.
 • Lokakuun aikana suoritetaan koulun alueella vaarojen arviointi.

Sisäilmasta:

 • Terveydenhoitaja Outi Eilu on saanut ilmoituksen kolmelta perheeltä erilaisista oireista. Rakennusterveysasiantuntija on saapumassa koululle lokakuun aikana tai lähiaikoina. Hän tekee koululla tarvittavat tutkimukset ja mittaukset asian suhteen. Asiasta tiedotetaan, kun mittaukset valmistuvat.

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään Reilan koululla torstaina 4.4. kello 14.15 alkaen.

20.4.2017

Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokous

20.04.2017

Osallistujat:

 • Hanna Viskari, vanhempainyhdistyksen edustaja
 • Outi Eilu, terveydenhoitaja
 • Sini Hyörtti, oppilaskunnan edustaja
 • Taina Sivonen, luokanopettaja
 • Outi Ankelo, koulun johtaja
 • Katri Kajantola, erityisopettaja
 • Riikka Virtanen, luokanopettaja

1. Kokouksen avaus kello 14.15.

2. Puheenjohtajaksi valittiin Outi Ankelo ja sihteeriksi Riikka Virtanen.

3. Palattiin viime kokoukseen. Keskusteltiin koulutuksen arvioinnin järkevyydestä koulun tasolla nyt kun Pyhärannan kunta on siirtymässä yhteen kasvatuskeskukseen eri toimipisteissä eli niin sanottuun Legiin. Kysely päätettiin nyt siirtää vuodella siihen, että Legin toiminta käynnistyy. Todettiin, että pihasuunnittelu ei ole edennyt.

4. Koululla on keväällä edessään vielä monta tapahtumaa kuten partioviikko, uintikäynnit, kinkerit, keväthartaus, 5-6lk:n yrityskylä, koko koulun yökoulu, pyöräretki, kevätjuhla sekä monialainen oppimiskokonaisuus, joka on juuri meneillään.

5. Oppilaskunnan terveisinä saatiin kuulla, että yläluokkalaisilla on halukkuutta saada lisää tukiopetustunteja, toivotaan myös paljon kestävämpää palloa peliin. On myös toivottu uutta aitaa.

6. Vanhempainyhdistyksellä on hiljaisempi vaihe, eikä terveisiä tällä kertaa oikein ollut. Yhdistyksessä ollaan oltu huolissaan ensi syksyn esiopetusryhmän koosta.

7. Terveydenhoitajalla ei ole ollut suurempaa murhetta, mutta on saanut kovasti huolestuneita viestejä tulevan esiopetusryhmän koosta.

8. Seuraava yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokous 14.9. kello 14.15.

9. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.35.

8.9.2016

YHTEISÖLLISEN OPPILASHUOLTORYHMÄN KOKOUS

8.9.2016 KELLO 14.00

Läsnä:

 • Wilma Stenius, oppilaskunnan edustaja
 • Jenni  Turpeinen, terveydenhoitaja
 • Katri Kajantola, erityisopettaja
 • Hanna Viskari, vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja
 • Outi Ankelo, koulun johtaja
 • Riikka Virtanen, luokanopettaja

1. Kokous avattiin kokouksen kello 14.20. Puheenjohtajaksi valittiin Outi Ankelo ja kirjuriksi Riikka Virtanen.

2. Palattiin edellisen kokouksen aiheisiin;

 • pihasuunnitelma ei ole edennyt vielä
 • koulun uudet säännöt ovat voimassa
 • vanhempainilta koululla 29.8., käsiteltiin uutta opetussuunnitelmaa ja koulun järjestyssäännöt
 • arviointikysely toteutuu tämän lukuvuoden aikana

3. Syksyn tapahtumia:

Jo toteutuneita tapahtumia:

 • koulun avaus kirkko
 • koulurauhan julistaminen
 • kalapäivä
 • pyörätien avaus
 • kansanmusiikkikonsertti
 • monialainen oppimiskokonaisuus teemalla Meri ja sen rannat

Tulevia tapahtumia:

 • luistelukisa
 • Unicef –kävely
 • Kodin ja koulun päivä 30.9.

4. Ajankohtaista koulussa tänä lukuvuonna:

Iltapäivähoito on koulun tiloissa.  Koulussa on käytössä pitkät välitunnit maanantaisin ja keskiviikkoisin.  Vuoden painopisteenä on tänä vuonna hyvät tavat. Hyvissä tavoissa painotetaan ”tärkeitä sanoja” aina kutakin omassa jaksossaan. Lukuvuoden kehityskohteena on käsityöluokka Kirsikan alakertaan. Koulun isommat oppilaat ovat visioineet tulevan käsityöluokan ulkoasua ja välineiden ja kalusteiden sijoittelua käsityöluokassa, ja saimme tutustua oppilaskunnan edustajan visioon tulevasta käsityöluokasta. Koodauksen lisäys on myös lukuvuoden kehityskohteena.

5. Keskusteltiin kahden tunnin yhdistämisen mielekkyydestä ja oppilaiden jaksamisesta. Todettiin, ettei jaksamisessa ole ollut ongelmaa. Oppilaskunnan edustaja kommentoi, että pitkät välkät ovat mukavia, koska tällöin ehtii käynnistämään pelin tai leikin hyvin ja pelaamaankin sitä. Vanhempia on myös mietityttänyt koulupäivien pituus ja niiden pituuden iso vaihtelu.

6. Tällä hetkellä tuntuu, että koulun alussa ollut kihomato-ongelma on hallinnassa, eikä uusia tapauksia ole ollut. Terveydenhoitaja Outi Eilu palaa töihin vuodenvaihteessa. Terveystarkastuksia on toisella ja kolmannella luokalla ja lääkärintarkastus ensimmäisellä ja viidennellä luokalla.

7. Oppilaskunnan edustaja ei ole saanut palautetta muilta pyynnöistä huolimatta.

8. Oppilaskunta valitaan uudelleen syyskuun aikana.

9. Sovittiin, että seuraavaan yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokoukseen tuodaan koulun arviointia koskeva lomakkeisto ennen kuin se toimitetaan huoltajille ja oppilaille vastattavaksi. Näin oppilashuoltohenkilöstö voi omalta osaltaan vaikuttaa lomakkeen kysymyspatteristoon.

10. Seuraava kokous on 20.4.2016 kello 14.15.

11. Kokous päätettiin kello 14.45.

21.4.2016

Yhteisöllisen oppilashuoltotyöryhmän kokous

21.4.2016 Reilan koulussa

Läsnä:

 • Taina Sivonen, luokanopettaja
 • Riikka Virtanen, luokanopettaja
 • Katri Kajantola, erityisopettaja
 • Hanna Piironen, koulukuraattori
 • Jenni Turpeinen, terveydenhoitaja
 • Niklas Viinikkala, oppilaskunnan edustaja

Poissa:

 • Outi Ankelo, koulun johtaja
 • Heidi Lappalainen, perhetyöntekijä
 • vanhempainyhdistyksen edustaja

1. Kokous avattiin kello 13.15. Puheenjohtajaksi valittiin Taina Sivonen ja sihteeriksi Riikka Virtanen.

2. Viime kokouksessa sovittiin muutamista toimenpiteistä, jotka on nyt toteutettu tai toteutuneet. Vanhempainyhdistys tilasi puuttuvat tai liian pienet heijastinliivit, joten heijastinliivitilanne on kunnossa.  Vanhempainyhdistyksien vuorollaan kaikille Pyhärannan kouluille yhteisesti pitämä toimintapäivä, jonka ajankohdasta ei tuolloin ollut tietoa, oli määrä pitää Rohdaisissa. Toimintapäivä oli lopulta 16.2 palo- ja pelastustoimeen liittyvänä kiertopistetyöskentelynä. Oppilaskunnan edustajan mukaan oppilaatkin pitivät kovasti tästä päivästä.

3. Koulun sääntöjen uusiminen.

Kuluvan lukuvuoden aikana olemme uudistaneet koulumme järjestyssäännöt. Päivitetyt säännöt tulevat voimaan ensi elokuussa koulujen alettua.

Säännöt laadittiin niin, että ensin koko koulun oppilaat jaettiin ryhmiin, joissa oppilaat miettivät sopivia sääntöjä positiivisuuden kautta. Tämän jälkeen koulumme oppilaskunta kävi ehdotukset läpi ja nosti mielestään tärkeimmät esiin.

Seuraavaksi koulun opettajakunta kävivät oppilaskunnan ehdotukset läpi ja muotoilivat niistä koulun uudet järjestyssäännöt. Tämän jälkeen sääntöehdotus laitettiin vanhemmille Wilma-viestinä kommentoitavaksi. Vanhemmilta saimme vielä pari hyvää tarkennusta, kuten se, että pipokauden sekä heijastinliivikauden päättymisestä ilmoitetaan vanhemmille Wilma-viestinä.

Yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä keskusteltiin vielä säännöistä ja todettiin, että muutetaan sääntöihin, että kännykkä on äänettömällä. Kuvauksesta ja kuvien lataamisesta internetiin keskusteltiin ja tultiin siihen tulokseen, että sääntöihin ei lisätä tästä mitään.

Uudet säännöt tulevat voimaan syksyllä koulun alkaessa. Silloin otetaan myös allekirjoitukset sääntöihin sekä vanhemmilta että  oppilailta. Lisäksi ryhmässä oli keskustelua välipaloista ja todettiin, että koulussa ei ole ollut ongelmaa esimerkiksi energiajuomiin liittyen, joten ei todettu tarvetta niiden kieltämiseksi koulun säännöissä

4. Todettiin, että pihan parannushanke ei ole edennyt syksystä. Pyydetään koulunjohtaja Outi Ankeloa kysymään, että missä mennään parannushankkeen suhteen.

5. Koululla pidettiin vanhempainilta 23.11.2015 uuteen opetussuunnitelmaan liittyen. Vanhemmat jaettiin satunnaisiin ryhmiin ja heille esiteltiin uutta opetussuunnitelmaa pääpiirteissään siinä mittakaavassa kuin suunnitelma tuolloin oli selvillä. Sen jälkeen vanhemmat pohtivat ryhmissä omia mielipiteitään ja kommentoivat esimerkiksi liikuntaa, toiminnallisuutta sekä käsialakirjoituksen loppumista.

Monet vanhemmat pitivät nykyäänkin toteutetuista yhteisistä uintiretkistä ja muista retkistä, ja toivoivat näiden jatkavan.

6. Yritimme arvioida kuluvan lukuvuoden tapahtumia kouluviihtyvyyden näkökulmasta ja oppilaskunnan edustaja joutui vastailemaan aika moneen kysymykseen kokouksen aikana.

Jääkiekkoleijonien vierailu tuli uutena työsuunnitelmaan kirjaamattomana tapahtumana, kuten pienten peli-iltakin. Leijonien käynti oli oppilaskunnan edustajan mielestä kiinnostava ja kiva.

Oppilaskunnan edustajan mukaan kalastuspäivä oli ollut mukava päivä, toimintapäivä oli ollut mukava sekä uintiretket rantaan olivat olleet mukavia. Pop –up –päivä oli myös ollut  oppilaskunnan edustajan mukaan mukava. Opintoretkestä  ja sen sisällöstä kyselykin oli ollut hyvä asia. Oppilaat äänestivät tuleviksi Rauman retken retkikohteikseen merimuseon, kirjaston ja Vanhan Rauman.

Ensi vuonna saisi olla oppilaskunnan edustajan mukaan myös Pop up –päivä ja syksyllä olisi hyvä mennä taas uimaan Reilan rantaan. Kalastuspäivä onkin jo näillä näkymin toteutumassa.

7. Muita asioita:

 • Mahdollinen kysely vanhemmille koulunkäynnistä ja Reilan koulun toiminnasta. Kysely voitaisiin mahdollisesti toteuttaa nettikyselynä tai muulla tavoin, jolla vanhemmat voivat olla vakuuttuneita siitä, että vastaajan henkilöllisyys pysyy salassa. Henkilökunta jää miettimään asiaa.  Mahdollisia aiheita kysymyksiksi voisivat koskea tiedottamista, parasta tiedotuskanavaa, käytännönjärjestelyjen sujuvuutta, lapsen kouluviihtyvyyttä, vanhempien halukkuutta olla mukana koulutyössä, läksyihin kuluvaa aikaa. yms.

8. Seuraava kokous pidetään  torstaina 8.9.2016 kello 14.15.

9. Kokous päätettiin kello 14.00.

10.9.2015

Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokous

10.9.2015, Reilan koulu

Paikalla:

 • Outi Ankelo, koulunjohtaja
 • Taina Sivonen, luokanopettaja
 • Katri Kajantola, erityisopettaja
 • Hanna Piironen, koulukuraattori
 • Jenni  Turpeinen  ,kouluterveydenhoitaja
 • Anna Stolt, vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja
 • Oskari Inkinen, oppilaskunnan edustaja
 • Riikka Virtanen, luokanopettaja

Poissa:

 • Heidi Lappalainen, perhetyöntekijä

1. Kokous avattiin kello 13.15. Puheenjohtajaksi valittiin Outi Ankelo ja sihteeriksi Riikka Virtanen.

2. Oppilashuoltoryhmä kävi läpi lukuvuoden 2015-2016 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmaan tehtiin hieman muutoksia ja lisäyksiä, ja sovittiin muutamia toimenpiteitä. Vanhempainyhdistys lupasi tilata taas uudet heijastinliivit tarvittaessa pieniksi jääneiden tilalle. Tämänvuotisen Pyhärannan  vanhempainyhdistysten toimintapäivän kohtalo on epävarma ja vanhempainyhdistyksen puolelta luvattiin olla yhteydessä järjestävänä vanhempainyhdistykseen Rohdaisten Reppuun. Päätettiin myös lisätä poistumisharjoitus syyskuuhun tai lokakuuhun. Vanhempainyhdistys järjestää discon oppilaille sekä lokakuussa että joulukuussa.

3. Oppilaskunnan edustajan mukana saatiin oppilaskunnan terveisiä. Oppilaskunnan toivoo koululle välipala-automaattia. Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kanta automaattiin oli kielteinen, mutta tilalle aloitettiin ideoimaan mahdollista kioskitoimintaa. Kielteisyyttä perusteltiin automaatin mahdollisella epäterveellisillä välipaloilla sekä käteisen rahan tuomilla mahdollisilla ongelmilla.

Kioskitoiminnan suhteen keskusteltiin mahdollisesta rahan käytöstä koulussa ja sen mukanaan tuomista mahdollisista ongelmista, ja toivottiin, että oppilaskunnassa onnistutaan kehittämään sellainen kioskitoiminnan malli (esimerkiksi poleteilla), jossa käteistä rahaa ei tarvittaisi koulussa.

4. Vanhempainyhdistyksen edustaja välitti yhteisölliselle oppilashuoltoryhmälle erään vanhemman kysymyksen koulun käytänteistä unohtuneita tehtäviä kohtaan sekä mahdollisista sanktioista ja läksyparkkitoiminnasta. Linjaan toivottiin selkeyttä. Ryhmässä keskusteltiin koulun nykyinen käytäntö auki ja todettiin sen olevan riittävä ja hyvä tämän hetkiselle tarpeelle.

Alkuopetuksessa unohtuneet läksyt hoidetaan joko välitunnin aikana tai koulupäivän jälkeen. Toistuvista unohduksista menee tieto oppilaan kotiin ja oppilas saa käyttöönsä läksyvihon. Mikäli unohdukset jatkuvat läksyvihon käyttöönoton jälkeenkin, niin oppilas jää hoitamaan läksynsä kodin kanssa sovitun ajan koulupäivien jälkeen.

Isommilla oppilailla unohdukset kirjataan Wilmaan. Seitsemästä unohduksesta seuraa jälki-istunto, joka suoritetaan joko kasvatuskeskusteluna tai koulutehtävien tekemisenä. Näiden sijaan käytössä voi olla myös joskus kirjoitelma.

Mahdolliset koulun järjestyssääntöjen rikkomukset hoidetaan tapauskohtaisesti kasvatuskeskusteluna tai jälki-istuntona. Näistä seuraamuksista menee aina ennen rangaistusta tieto kirjallisena kotiin huoltajan allekirjoitettavaksi.

Koulumme läksyparkkitoiminnasta todettiin, että se on toiminut nykyisen käytännön mukaan hyvin. Koulussamme käytössä oleva läksyparkkitoiminta on kohdennettu kolmiportaisen tuen järjestelmän mukaisesti tehostetun ja erityisen tuen lapsille, jotka tarvitsevat tukea koulunkäyntiinsä ja kotitehtäviinsä. Läksyparkkia vetää tänä vuonna perhetyöntekijä Heidi Lappalainen.

5. Vanhempainyhdistyksen edustaja Anna Stolt toi esiin myös jonkun vanhemman hänelle esittämän huolen koulun erään työntekijän kielenkäytön asiallisuudesta ja sopivasta äänenvoimakkuudesta. Keskustelimme ammatillisuudesta ja siihen kuuluvasta kielenkäytöstä. Keskustelimme myös siitä, että jotkut lapset saattavat kokea tiukan ja vaativan äänensävyn huutamiseksi, vaikka äänenvoimakkuus ei nouse. Kasvatusalan ammattilaisena työnämme on toki olla välillä vaativia ja vaatia lapselta parasta mahdollista häneltä odotettua tuotosta, jotta oppiminen mahdollistuu. Vaatimisen on kuitenkin tapahduttava niin, että sillä ei tulisi tuottaa lapselle kohtuutonta huolta eikä murhetta. Yksimielisesti kuitenkin todettiin, että huutaminen ei kuulu eikä tule kuulumaan koulumme kasvatuskäytäntöihin. Asiasta tullaan keskustelemaan myös työyhteisön sisällä.

6. Koulussa toimitettava turvallisuuskävely sovittiin pidettäväksi 17.9.2015 kello 10.00. Kävelyyn osallistuvat terveydenhoitaja, kaksi oppilaskunnan edustaa sekä yksi opettajakunnan edustaja.

7. Kevätlukukauden yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokous sovittiin pidettäväksi 21.4.2016 kello 13.15 Reilan koululla.

20.4.2015

Reilan koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

20.4.2015 kello 14.15

Läsnä:

 • Katri Kajantola, erityisopettaja
 • Hanna Piironen, koulukuraattori
 • Outi Eilu, terveydenhoitaja
 • Outi Ankelo, rehtori
 • Taina Sivonen, luokanopettaja
 • Riikka Virtanen, luokanopettaja

Poissa:

 • Anna Stolt, vanhempainyhdistyksen edustaja

1. Kokous avattiin kello 14.15. Puheenjohtajaksi valittiin rehtori Outi Ankelo ja sihteeriksi Riikka Virtanen.

2. Edellisen kokouksen suunnitellut tapahtumat käytiin läpi. Todettiin, että tapahtumat ovat toteutuneet esikoululaisille suunniteltua tunnetaitoryhmää lukuun ottamatta.

3. Tutustuttiin Reilan koulun hyvinvointikyselyyn. Todettiin, että oppilaat ovat pääosin tyytyväisiä koulunkäyntiinsä.

4. Käytiin läpi edellisessä kokouksessa sovittuja toimenpiteitä. Aidan osalta todettiin, että asia on edelleen auki, mutta kuntaan on oltu yhteydessä asiassa. Uusi luistelukoppi on tullut nyt pihaan, mutta kopin maalaus- ja sähköistystyöt ovat kesken. Toivottiin, että vanha koppi sijoitettaisiin koulun pihaan pienempien kauppa- ja muiden leikkien iloksi. Koulun uusi käytäntö siitä, että oppilaat eivät saa ns. nollavälitunnilla ennen koulun alkua mennä takapihalle, on toiminut suhteellisen hyvin. Ryhmäperhepäivähoitopaikka Kirsikan väeltä pyydetään vielä seuraavaan tiedotteeseen pyyntöä siitä, että vanhemmat eivät jättäisi autojaan käymään takapihalla viedessään lapsiaan hoitoon. Järjestyssääntöjen päivitys jää syksyyn. Päivitykseen otetaan mukaan sekä vanhempainyhdistyksen että oppilaskunnan edustajat.

5. Sovittiin, että syksyllä pidetään koulun terveydellisten olojen tarkistus, johon osallistuvat terveydenhoitaja, opettajat sekä työterveyden edustaja.

6. Keskustelimme oppilashuollon arvioinnin toimivuudesta ja toteuttamisesta sekä arvioinnista yleensä. Päätettiin, että kouluviihtyvyyskysely toteutetaan osana tätä arviointia joka toinen vuosi. Lisäksi voidaan kartoittaa tiettyjä tarkentavia osa-alueita yksittäisinä kyselyinä.  Todettiin maaliskuun olevan hyvä aika kouluviihtyvyyskyselyn toteuttamiseen.

Ryhmän itsearviointina todettiin, että ryhmä on ryhdistänyt toimintaa oppilashuollon ja viihtyvyyden lisäämiseksi ja tuonut työhön tiettyä struktuuria. Toivottiin löytää luonteva tapa tiedottaa ryhmän toiminnasta vanhempia ja vanhempainyhdistyksen jäseniä, sillä tämän hetkisen tuntuman mukaan kunnan internetsivuilla olevat pöytäkirjat eivät tunnu tavoittavan vanhempia.

Lisäksi pohdittiin, että miten järjestetään huoltajille mahdollisuus arvioida koulun toimintaa anonyymisti. Päätettiin selvittää, että olisiko tällainen arviointi mahdollisuus suorittaa joko Wilman tai kunnan internetsivujen kautta.

7. Ryhmän seuraavaksi kokousajankohdaksi valittiin 10.9.2015 kello 13.15. Tällöin kokous toimii suunnittelukokouksena lukuvuoden 2015-2016 toimintaa koskien. Suunnittelukokoukseen pyydetään oppilaskunnasta kaksi edustajaa mukaan.

8. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.00.

12.1.2015

Reilan koulun yhteisöllisen oppilashuoltotyöryhmän kokousmuistio

12.1.2015 kello 14.15

Läsnäolijat:

 • Anna Stolt, Reilan koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja
 • Katri Kajantola, Pyhärannan kunnan kiertävä erityisopettaja
 • Heidi Lappalainen, Pyhärannan kunnan vs. perhetyöntekijä
 • Outi Ankelo, johtajaopettaja
 • Taina Sivonen, luokanopettaja
 • Riikka Virtanen, esiopettaja

Poissa:

 • Outi Eilu, terveydenhoitaja

1 Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtajana toiminut Outi Ankelo avasi kokouksen. Sihteeriksi valittiin Riikka Virtanen.

2 Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän sisältöjä ja tavoitteita Reilan koulussa

Reilan koulun yhteisöllisestä oppilashuoltoryhmästä tiedotetaan kunnan internetsivustolla olevien koulun sivujen kautta. Ryhmän toiminta on julkista ja kaikille avointa, johon halukkaat toimijat ja yhteistyötahot saavat osallistua. Seuraavan kokouksen päivämäärä päätetään aina edellisen kokouksen lopussa, ja päivämäärä löytyy näin aina kokousmuistiosta. Jokainen kokouksiin osallistuva toimija tai koulun yhteistyötaho on oikeutettu tuomaan asioita esille Reilan koulun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksissa.

Pyhärannan kunnan oppilashuoltosuunnitelman mukaisesti ryhmän työtä johtaa rehtori ja ryhmät kokoontuvat lukukausittain tai tarpeen vaatiessa useamminkin. Ryhmässä käsitellään esiopetuksen ja koulun yleiseen hyvinvointiin liittyviä asioita ja suunnitellaan toimintaa hyvinvoinnin edistämiseksi. Ryhmän tavoitteena on myös kehittää oppilashuoltotyötä ja kouluyhteisöä sekä lisätä yleistä viihtyvyyttä. Lisäksi ryhmän tehtäviin kuuluu mm. arvioida oppilashuollon toimivuutta.

3 Kouluviihtyvyyttä lisäävät teema- ja toimintapäivät sekä toiminta yhteistyötahojen kanssa

Koulun painopistealueita tänä lukuvuonna ovat laadukas perusopetus sekä tapakasvatus. Syksyn aikana on toteutettu mm. seuraavia toiminta- tai teemapäiviä sekä yhteistyön muotoja:

 • Taiteilijavierailu taiteilija Rauno Luttisen näyttelyyn
 • Kalastuspäivä, järjestäjinä Uudenkaupungin ja Pyhärannan kalastusosuuskunnat
 • Kotien ja koulun yhteistyöpäivänä pop up – koulupäivä
 • Lukon luistelukisaan osallistuminen
 • Vanhempainyhdistyksen kaikille Pyhärannan kouluille järjestämä teatteritoimintapäivä Reilan koululla
 • Sibelius – vierailu suomalaisen musiikin päivänä
 • Vanhempainyhdistyksen järjestämät discot
 • Seurakunnan järjestämät aamunavaukset ja kirkkokäynnit
 • Kirjastoauton kuukausittainen vierailu
 • Yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa (ryhmäperhepäivähoito Kirsikka) Unicef –kävely, heijastinjumppa ja tontturata

Kävimme läpi keväälle suunniteltuja toimintapäiviä ja toimintaa sekä suunnittelimme uutta toimintaa lisäksi. Seuraavia toimintoja kaavailtiin kevätlukukaudelle:

 • Yhteistyö seurakunnan kanssa jatkuu
 • Pikku-eskari toiminta tulevan vuoden esikoululaisille toukokuussa kouluun tutustumisen lisänä
 • Kirjastoauto
 • Partioviikko yhteistyössä Pyhärannan partiolaisten kanssa, jonka osana esikoululaisille oma tunti
 • Muiden koulujen kanssa tehtävä alkuopetuksen yhteistyössä mahdollisesti kouluvierailut toisilta kouluilta Reilaan tai Reilasta toisiin kouluihin mahdollisuuksien mukaan.
 • Yrityskylä –vierailu ja toiminta koko kunnan viides- ja kuudesluokkalaisille
 • Paikalliseen yritykseen tutustuminen kevätretken yhteydessä
 • Teatterikäynti
 • Vanhempainyhdistyksen kylpylämatka ja lasketteluretki
 • Mahdollisesti koulun toiminnassa myös retki Uuteenkaupunkiin hiihtoputkeen, musiikkipäivä tai musiikkitoimintaa ulkopuolisen vierailijan toimesta ja Wilma –viestintäjärjestelmää koskeva vanhempainilta

4. Oppilaiden yleinen hyvinvointi

Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän keskeisenä tarkoituksena on lisätä oppilaiden yleistä hyvinvointia ennaltaehkäisevästi. Ryhmässä päätettiin toteuttaa oppilailla kouluviihtyvyyskysely, jonka tuloksia voidaan käyttää hyväksi ryhmän toiminnassa oppilaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Opettaja Taina Sivonen laatii muiden opettajien kanssa yhteistyössä kouluviihtyvyyskyselyn, joka toteutetaan maaliskuuhun mennessä.  Samalla keskustellaan tai kerätään kyselyn avulla oppilailta tietoa ja mielipiteitä siitä, että miten Reilan koulussa voitaisiin lisätä kouluviihtyvyyttä.

5. Turvallisuus

Keskustelimme jo toteutuneista turvallisuutta lisäävistä toimenpiteistä sekä suunnittelimme uusia toimenpiteitä, joilla oppilaiden turvallisuus taataan entistä paremmin arjessa.

 • Toteutuvissa toimenpiteissä erittäin positiivisena nähtiin kesällä päällysteen saava pyörätie Kukolaan sekä pian alkavan pyörätien teko Nihtiöön.
 • Koulun aita todettiin turvallisuusriskiksi: aita on erittäin laho ja vaarallinen. Koulun johtaja Outi Ankelo ottaa aita-asiassa yhteyttä kunnan tekniseen toimeen asian edistämiseksi. Aidan toivotaan jatkuvan pidemmälle Eemelintien alkupäätä kohti ja, jos mahdollista, koulun etupihan sisäänkäynnin luokse toivotaan porttia.
 • Koulun pihaan ollaan suunnittelemassa muiden toimijoiden puolesta uutta luistelukoppia, joka sijoitettaisiin toiselle puolelle kenttää kuin nykyinen. Tämä lisäisi turvallisuutta, sillä vanha koppi alkaa olla huonokuntoinen ja lisäksi se jättää osan välituntialueista katveeseen valvovalta opettajalta. Lisäksi todettiin, että olemassa olevan kopin lämpöpuhaltimen olevan vaarallinen, joten se olisi syytä uusia. Lapsilla ei myöskään tulisi olla lupaa koskea puhaltimeen tai sen johtoihin.
 • Koulun pihalla olevat lahot koivut olisi kaadettava. Koulun johtaja Outi Ankelo on asiasta yhteydessä tekniseen toimeen. Samalla avautuisi mahdollisuus yleisurheilupaikkojen kunnostamiseen tai mahdollisesti jopa lisäämiseen.
 • Koulun takapiha on aamulla vaarallinen ryhmäperhepäiväkoti Kirsikkaan suuntautuvan liikenteen vuoksi. Myös keittiön tavaratoimitukset sekä lapsiaan kouluun autolla tuovat vanhemmat lisäävät vaarallisuutta. Päätettiin kieltää oppilailta takapihan käyttö välitunti/odotusalueena aamulla ennen koulun alkua suuren liikennemäärän vuoksi. Opettajat kertovat asiasta luokissaan ja lisäksi asia kirjataan järjestyssääntöihin niitä uusittaessa.
 • Päätettiin päivittää koulun järjestyssäännöt. Vastuuopettajaksi päätettiin nimetä koulun johtaja Outi Ankelo.
 • Keskusteltiin linja-autolla kulkijoiden turvallisuudesta pysäkillä.  Valvonta  todettiin ongelmalliseksi. Päätettiin, että opettajat jatkavat asiasta keskustelua luokissa tarpeen tullen. Myös koteihin ollaan yhteydessä, mikäli käy ilmi, että linja-autopysäkillä ei ole odotettu asiaan kuuluvalla tavalla.

6. Oppilashuollon kehittäminen

Todettiin, että nyt jo oppilashuolto itsessään on uuden oppilashuoltolain myötä ottanut askeleen eteenpäin. Säännöllinen kokoontuminen edesauttaa suunnittelemaan turvallisuutta ja viihtyvyyttä edesauttavia toimenpiteitä. Kokousmuistion julkaiseminen koulun internetsivuilla lisää toivottavasti vanhempien ja muiden toimijoiden mahdollisuuksia osallistua oppilashuoltotyöhön. Toivomme myös, että vanhemmat ja muut toimijat ottaisivat tarpeen vaatiessa yhteyttä yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toimijoihin asioiden esille ottamiseksi ja omien näkökohtiensa esille ottamiseksi. Tässäkin näimme julkisien muistioiden lisäävän yhteydenoton mahdollisuuksia.

7. Oppilashuollon arviointi

Nyt päätetyn oppilaille teetettävän kouluviihtyvyyskyselyn lisäksi päätettiin, että oppilashuollon arviointiin perehdytään tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

8. Muut esille tulevat asiat

 • Keskusteltiin kuraattorin roolista koulusta. Läsnäolijat toivoivat, että kuraattori osallistuisi mahdollisuuksien mukaan enemmän luokkien toimintaan. Aiemmin ideoitu kuraattorin vetämä esikoululaisten tunnetaitojen ryhmä päätettiin toteuttaa yhteistyössä kuraattorin ja vs. perhetyöntekijän kesken.
 • Toivottiin, että koulu tiedottaisi selkeästi vanhemmille säännöistä ja koulun käytänteistä esimerkiksi liittyen koulumatkoihin (luistelemaan jääminen koulun jälkeen) ja linja-autopysäkkikäytänteisiin.  Päätettiin lisätä tiedotusta sekä kirjata koulun käytänteet vuosittaiseen lukuvuositiedotteeseen, jotta käytänteet olisivat selkeästi esillä ja yhdessä paikassa luettavissa.

9. Seuraava Reilan yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu maanantaina 20.4.2015 kello 14.15 Reilan koulussa.

10. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.45.