Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä Rohdainen

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä on vähintään lukukausittain kokoontuva ryhmä, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää ja lisätä kouluviihtyvyyttä ja oppilaiden hyvinvointia ennalta ehkäisevästi. Ryhmän toiminta on avointa kaikille toimijoille ja yhteistyökumppaneille.

OPPILASHUOLTO =

oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona.

Tämän lisäksi oppilaalla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Yhteisölliset oppilashuoltopalaverit

lukuvuonna 2023 – 2024

4.10. 2023

lukuvuonna 2022 – 2023

26.4.2023

12.10. 2022

lukuvuonna 2021 – 2022

28.4.2022

23.9.2021

lukuvuonna 2020 – 2021

15.4.2021

17.9. 2020

lukuvuonna 2019 – 2020

21.4.2020

15.10. 2019