Hallintosääntö

Kunnan hallintoa ja päätöksentekomenettelyä varten kunnassa tulee kuntalain 90 §:n mukaan olla hallintosääntö.


Pyhärannan kunnan hallintosääntö