Sidonnaisuudet

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet listataan luottamushenkilöiden tekemien omien ilmoitusten perusteella. Luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunta pitää sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä ja tietoverkosta.

Lista sidonnaisuuksista

Avaa henkilön tiedot painamalla nimessä.

Aerila Ville

Kunnanhallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Yhteisön nimiToimialaTehtävä
Nivico Oysähköasennusomistaja/johtava asema
Maatalousyhtymä Aerilamaatalousomistaja
Korphuhta Oysähköasennusomistaja

Arvonen Heidi

Kunnanhallituksen jäsen

Gottschalk Piia

Kunnanhallituksen varajäsen

Halminen Tino

Kunnanhallituksen varajäsen

Ympäristöterveyshuollon lautakunnan varajäsen

Uskottu mies

Huttela Helka

Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Yhteisön nimiToimialaTehtävä
Teijon Korjaamo KyAutokorjaamoomistaja

Juhola Lauri

Kunnanhallituksen varajäsen

Junkola-Lehtonen Maija

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja

Kunnanvaltuutettu

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Yhteisön nimiToimialaTehtävä
Skulle Implants Oylääkinnälliset laitteettoimitusjohtaja
Turun Osuuskauppapt-kauppahallituksen jäsen
MTY Junkolamaa- ja metsätalousomistaja 50%
Akuusia OyIT- ja taloushallinnon palvelutomistaja 50 %

Kim Anna

Kunnanhallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Yhteisön nimiToimialaTehtävä
Ceertu OyIT-konsultointi, IT-palvelutToimitusjohtaja, hallituksen varajäsen

Koivula Hannele

Kunnanhallituksen varajäsen, viranomaistoiminnan johtokunta, ympäristöterveydenhuollon lautakunta, Ruokavirasto tarkastuseläinlääkärin virka

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Yhteisön nimiToimialaTehtävä
VakkaVet Oyeläinlääkintätoimitusjohta, osaomistaja

Laine Markku

Kunnanhallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Yhteisön nimiToimialaTehtävä
Kauppilan yhteismetsämetsätalousvaratoimitsija

Laivo Pauli

Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

Lehtinen Janne

Kunnanhallituksen varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustajana

Yhteisön nimiToimialaTehtävä
KutsuntalautakuntaPyhärannan kunnan edustaja
Yhteisön nimiToimialaTehtävä
Yksityinen elinkeinonharjoittajayrittäjä

Nurmi Jyrki

Kunnanhallituksen pj. kunnanvaltuuston jäsen, käräjäoikeuden lautamies, terveyslautakunnan varajäsen

Pyhärannan vesilaitoksen asiantuntija

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Yhteisön nimiToimialaTehtävä
Prantec Oytekninen asiantuntijapalvelutoimitusjohtaja
Art Nurmitaidealatoimitusjohtaja

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Luottamusmies JHL (8/2018 saakka)
Pyhärannan kunta, Vesi- ja Viemärilaitoksen hoitaja

Pirttinokka Sinikka

Kunnanhallituksen jäsen

Roos Miikka

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Yhteisön nimiToimialaTehtävä
Aerplan OyLVI-suunnittelusuunnittelupäällikkö

Saarnio Juha

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Kunnanvaltuutettu

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Kunnan nimeämänä edustajana

Yhteisön nimiToimialaTehtävä
Uudenkaupungin terveyslautakuntavarajäsen
V-S sairaanhoitopiiri kuntayhtymän valtuustovarajäsen

Uusi-Oukari Pirkko

Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Yhteisön nimiToimialaTehtävä
Fysioterapia ELV-Palvelutfysioterapia/kuntoutuselinkeinonharjoittaja

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Vammaisen henkilökohtainen avustaja, ostopalvelusopimus Pyhärannan kunnan kanssa

Valmunen-Karru Teija

Kunnanhallituksen varajäsen