Siirry yhteyshenkilöihin

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö on suunnitelmallista, tavoitteellista, pitkäjänteistä, moniammatillista työtä. Tavoitteena on taloudellisen ja/tai sosiaalisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden kokonaisvaltaisen elämäntilanteen edistäminen ja kuntoutuminen.

Aikuissosiaalityön muotoja:

  • Sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin liittyvä ohjaus ja neuvonta.
  • Asiakkaan kanssa tehtävä palvelusuunnitelma.
  • Asiakkaan työkyvyn arviointiin liittyvä sosiaalisen tilanteen selvittäminen.
  • Kuntouttavaan työtoimintaan liittyvän aktivointisuunnitelman tekeminen yhdessä asiakkaan ja työvoimaviranomaisen kanssa.
  • Asiantuntijana toimiminen asiakas- ja yhteistyöverkostoissa.

Aikuissosiaalityö voi auttaa ja tukea kun:

Tarvitaan sosiaaliturvaetuuksiin ja palveluihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta. Ensisijaiset etuudet ovat riittämättömät ja tarvitaan toimeentulotukea. Tarvitaan ohjausta rahankäytössä ja/tai arkielämän hallinnassa. Kun tarvitaan tukea ja apua vaihtoehtojen etsimiseen erilaisissa perheeseen, ihmissuhteisiin, työhön tai koulutukseen liittyvissä vaikeuksissa.

Linkkejä

Yhteyshenkilöt

Hanna Piironen

Sosiaaliohjaaja

Puhelin

044 738 3421

Sähköposti

etunimi.sukunimi@pyharanta.fi

Katariina Venttola

Erityissosiaaliohjaaja

Puhelin

044 738 3434

Sähköposti

etunimi.sukunimi@pyharanta.fi

Antti Kiiski

Johtava sosiaalityöntekijä

Puhelin

044 738 3419

Sähköposti

etunimi.sukunimi@pyharanta.fi