Toimeentulotuki

Toimeentulotuki koostuu perus-, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Pyhärannan kunnan sosiaalitoimen työntekijä tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Perustoimeentulotukipäätöksen tekee Kela (1.1.2017 alk.).  Lisätietoja kela.fi.

Toimeentulotukeen on oikeutettu henkilö, joka on tuen tarpeessa eikä saa tarpeenmukaista toimeentuloaan ansiotyöllä tai yrittäjätoiminnalla, muista tuloista tai varoista, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla.

Laki toimeentulotuesta

Täydentävä toimeentulotuki

  • edellyttää Kelan tekemää myönteistä perustoimeentulotukipäätöstä
  • täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää erityismenoihin (esim. lasten päivähoitomenot, muut kuin asumisen perusmenot sekä hakijan erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeellisiksi harkitut menot)
  • Pyhärannan kunnan sosiaalitoimen työntekijä arvioi täydentävän toimeentulotuen tarpeen tapauskohtaisesti

Löydät täydentävän toimeentulon hakemuksen sivun alalaidasta. Täytä hakemus ja varaa aika toimistolle p. 044 738 3421.

Ehkäisevä toimeentulotuki

  • Ehkäisevän toimeentulotuen tavoitteena on pyrkiä parantamaan hakijan kuntoutumista ja toimeentulomahdollisuutta sekä hänen edellytyksiään itse kohentaa sosiaalisia ja taloudellisia olosuhteitaan
  • Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää mm. hakijan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksienlieventämiseksi sekä muihin hakijan omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin.
  • Ehkäisevästä toimeentulotuesta päättää Pyhärannan kunnan sosiaalitoimen työntekijä. Ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen edellyttää asiakkaan elämäntilanteen tarkempaa kartoitusta ja tuen myöntämisen tulee perustua suunnitelmaan. Tuki on tilannekohtaista sekä kertaluonteista.
  • Varaa aikasi toimistolle p. 044 738 3421

Täydentävän toimeentulon hakemus

Täydentävän toimeentulon hakemus [pdf]