Kartoituskotikäynnit

Tavoitteena on ennakoida ikääntyneen henkilön avuntarve, lisätä turvallisuutta, keskustella mahdollisista asuntoon liittyvistä muutoksista, antaa tietoa erilaisista palveluista ja tukimahdollisuuksista. Elämäntilannetta ja kotona pärjäämistä kartoittava kotikäynti on asiakkaalle vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta. Kotikäynnistä sovitaan puhelimitse aina etukäteen asiakkaan kanssa.

Lisätietoja p. 044 738 3421.