Omaishoidontuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan omaishoitolain mukaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Hoitopalkkio määritellään tapauskohtaisesti ja myönnetään porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.

Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan.

  • Omaishoito, ikäihmiset (yli 65v) p. 044 7383 421 / Hanna Piironen
  • Omaishoito, vammaiset ja pitkäaikaissairaat p. 044 7383 419 / sosiaalityöntekijä

Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjauksen puhelinpalvelu vastailee myös pyhärantalaisten ikäihmisten ja omaishoitajien päivittäisiin kysymyksiin. Puhelinpalvelusta vastataan arkipäivisin klo: 9-15 välisenä aikana.

  • Puhelinpalvelu p. 02 262 61 64

Puhelimeen vastaa ikäihmisten palveluihin erikoistunut sosiaali- ja terveysalan työntekijä. Kunnassamme myös aikaisemmin käytössä olleet puhelinnumerot ovat edelleen voimassa.

Tutustu lisäksi ikäihmisten asiakasneuvontasivustoon netissä tästä.

Linkkejä

Omaishoidon tukihakemus

Omaishoidon tukihakemus [pdf]