Siirry yhteyshenkilöihin

Perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa. Perhehoitoa annetaan henkilölle, jonka hoitoa tai muuta huolenpitoa ei voida tarkoituksenmukaisesti järjestää hänen omassa kodissaan tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita hyväksi käyttäen ja jonka ei katsota olevan laitoshuollon tarpeessa.

Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen ja hänen tarpeidensa mukaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä perusturvallisuuden ja sosiaalisten suhteiden edistämiseen. Ikäihmisten hoivassa ja huolenpidossa on keskeistä yksilöllisten voimavarojen ja toimintakyvyn huomioiminen sekä kodinomaisen turvallisen asumisen järjestäminen.

Perhehoito perustuu yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja voi olla joko lyhyt- tai pitkäaikaista. Perhehoitoa voidaan toteuttaa myös osavuorokautisena perhehoitona, joko päivä- tai yöhoitona.

Yhteyshenkilöt

Hanna Piironen

Sosiaaliohjaaja

Puhelin

044 738 3421

Sähköposti

etunimi.sukunimi@pyharanta.fi