Perheoikeudelliset palvelut

Maakunnan perheoikeudelliset palvelut yhteiseen yksikköön 1.3.2020 alkaen.

Turun kaupunki tuottaa perheoikeudelliset palvelut vastuukuntamallilla 1.3.2020 alkaen Kaarinan, Kemiönsaaren, Koski Tl:n, Kustavin, Laitilan, Liedon, Marttilan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Paraisten, Pyhärannan, Pöytyän, Ruskon, Sauvon, Someron, Taivassalon, Turun ja Vehmaan asukkaille sekä 1.4.2020 alkaen Raision ja Salon asukkaille.

Perheoikeudellisten palveluiden kokoaminen yhteiseen yksikköön sisältyy Varsinais-Suomen sosiaali-ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelman päivitykseen vuosille 2019–2020. Perheoikeudellisten palvelujen organisointiin liittyvä suunnittelu- ja valmistelutyö käynnistettiin osana vuosina 2017–2018 toiminutta ”Lupa auttaa” -hanketta. Palvelulla kootaan perheoikeudelliset palvelut alueelliseen yksikköön, johon kuuluu 24 työntekijää (13 lastenvalvojaa, 5 sosiaalityöntekijää, 2 lakimies-lastenvalvojaa, ohjaajia ja toimistohenkilökuntaa) sekä palvelujohtaja. Yksikön pysyvät toimipisteet sijaitsevat Turussa, Salossa, Paraisilla ja Laitilassa. Lisäksi lastenvalvojan vastaanottoja järjestetään muissakin alueen jäsenkunnissa erikseen sovittuina aikoina ajanvarauksella. Turussa yksikkö toimii osoitteessa Kunnallissairaalantie 20, rak. 5, 1. krs 20700 Turku.

Palveluita isyyden ja äitiyden selvittäminen, lapsen ja puolison elatusavun turvaaminen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen, adoptioneuvonta, tapaamisten ja vaihtojen tuki ja valvonta.

Ajanvaraukset

Ajanvaraukset lastenvalvojalle isyyden ja äitiyden selvittämistä ja vahvistamista, lapsen ja puolison elatussopimuksen laatimista, lapsen asumista, huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen laatimista tai valvottuja vaihtoja tai tuettuja tai valvottuja tapaamisia varten.

Puhelin:
Turun kaupungin puhelinvaihde 02 330 000
Toimisto 02 262 6996
Aukioloajat
Yksikön aukioloajat
Ma – Pe
09:00 – 15:45
Puhelinajat
Ma
09:00 – 10:00
Ti – Ke
13:00 – 14:00
Pe
09:00 – 10:00

Huom! Toimipisteet palvelevat vain ajanvarauksella.

  • Salon toimipiste
    Salo IoT Campus, Joensuunkatu 7, 24100 Salo
  • Paraisten toimipiste Rantatie 28, 21600 Parainen
  • Laitilan toimipiste Keskuskatu 30, 23800 Laitila
  • Ajanvaraus (yleinen) ma, pe klo 9-10 ja ti, ke klo 13-14
    puh. 02 262 6996

Tästä linkistä tarkemmat ja päivittyvät tiedot palveluista nettisivuilta.

Ajanvaraus lapsensa adoptioon luovuttamista koskevaan adoptioneuvontaan ja muu adoptiota koskeva ohjaus ja neuvonta asiakkaille

Turun perheoikeudellinen yksikkö, 02 262 6996

Ohjaajalta saa tietoa eropalveluista ja voi varata ajan erotilanteen akuuttiajoille sekä saa apua ja neuvontaa liittyen valvottuihin ja tuettuihin tapaamisiin sekä valvottuihin vaihtoihin, puhelinajat ma, pe klo 9-10 ja ti klo 13-14:

Turun perheoikeudellinen yksikkö, ohjaaja

  • puh. 02 2626 996

Huolto-ja tapaamissopimukset

Lapsen huolto käsittää hoidon, huolenpidon ja kasvatuksen. Huoltajalla/huoltajilla on oikeus päättää lapsen kasvatuksesta, terveydenhuollosta, sukunimestä, asuinpaikasta ja koulutuksesta, passin hankinnasta ja alle 15-vuotiaan lapsen uskonnosta. Avo-ja avioeron yhteydessä vanhemmat voivat tehdä lastenvalvojan luona kirjallisen sopimuksen lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta.

Lastenvalvoja vahvistaa sopimukset. Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen edellä mainituista asioista, siirtyy ratkaisu käräjäoikeudelle.

Elatussopimukset

Lapsella on oikeus saada elatusta molemmilta vanhemmiltaan näiden maksukyvyn mukaan 18 ikävuoteen saakka. Joissain tilanteissa elatusvelvollisuus voi jatkua tämän jälkeenkin. Erillään asuva vanhempi maksaa osuutensa lapsen elatuksesta elatusapuna toiselle vanhemmalle. Elatusta koskevat sopimukset on tehtävä kirjallisesti. Sopimukset vahvistaa lastenvalvoja. Toisena vaihtoehtona on hakea elatusapua koskeva päätös oikeudelta. Tuomioistuimen päätöstä ja vanhempien tekemiä sopimuksia voidaan muuttaa joko vanhempien yhteisellä sopimuksella, jonka lastenvalvoja vahvistaa tai oikeuden päätöksellä. Elatusavut ovat indeksisidonnaisia. Indeksikorotukset koskevat kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatussopimuksia niiden vahvistamispäivästä riippumatta.

Elatustuki

Jos elatusvelvollinen ei maksa sovittua tai oikeuden määräämää elatusmaksua, tulee sitä ensin pyrkiä perimään ulosottoteitse. Mikäli tämä ei onnistu voi elatusapuun oikeutettu hakea Kelan kautta elatustukea. Samoin hän voi hakea osittaista elatustukea Kelasta, mikäli elatusmaksu on elatustukea pienempi.

Täysimääräisen elatustuen määrä on 1.1.2023 lukien 186,97 euroa kuukaudessa lasta kohden.

Linkkejä