Sosiaaliasiamies

Pyhärannan sosiaaliasiamiehen palvelut tuottaa Merikratos ja kaikki palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Sosiaaliasiamieheltä saa monialaista ja yksityiset tarpeet huomioivaa asiantuntija-apua.  Hän toimii ”tulkkina” asiakkaan ja viranomaisen välillä esimerkiksi päätösten perusteiden ja kunnan toimintaperiaatteiden selventämisessä.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa, avustaa ja opastaa vain kunnan sosiaalitoimea koskevissa asioissa. Sosiaaliasiamies ei toimi juridisesti  asiakkaan asioiden ajajana, vaan on puolueeton toimija, joka varmistaa asiakkaiden etujen toteutumisen kunnassa. Sosiaaliasiamiehen vastuualaan eivät kuulu Kelan, valtion virastojen, yksityisten toimijoiden, vakuutusyhtiöiden eikä TE-toimistojen toiminta, päätökset tai niistä valittaminen/muutoksenhaku.

Sosiaaliasiamiehen tavoitat:

  • puh. 050 341 5244
  • Ti klo: 12-15 ja ke-to klo: 10 -13
  • e-mail: sosiaaliasiamies@merikratos.fi
  • postiosoite: Merikratos Oy / sosiaaliasiamies, Pohjoisrinteentie 4, 21410 Lieto

Puhelinpäivystyksessä vastaa aina kokenut sosiaalialan ammattilainen, joka pystyy useimpiin kysymyksiin antamaan vastauksen puhelimessa. Tarvittaessa sovitaan henkilökohtainen tapaaminen niin nopeasti kuin se on esim. valitusaikojen tai muutoksenhauan kannalta tarpeellista.