Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueen muodostavat 27 kuntaa, sairaanhoitopiiri, erityishuollon palvelut sekä pelastuslaitos.

Pyhärannan sivuille on pyritty kokoamaan täsmälinkit eri palveluiden yhteyteen, jotta ne löytyvät nopeasti.

Palvelujen järjestäjän vaihtuminen ei tuo muutoksia sote-palveluihin, vaan ne jatkuvat vuodenvaihteen jälkeen samoissa tutussa asiointipaikassa tuttujen sote-ammattilaisten kanssa. Terveysasemat, neuvolat, kotihoitoalueet jne. säilyvät täysin samoina. Puhelinnumeroihin ei myöskään ole tulossa muutoksia. Yhteenveto palveluiden jatkumisesta:

  • Varsinaissuomalaisten sote-palvelut jatkuvat tutuissa asiointipaikoissa tuttujen ammattilaisten kanssa. Palveluihin ei ole tässä vaiheessa tulossa muutoksia.
  • Kuntalaisen ei tarvitse soittaa tai olla yhteydessä sote-palveluihin varmistaakseen asiakkuuksien jatkumisen. Asiakkuudet jatkuvat automaattisesti Varha-tunnuksen alla.
  • Kaikki kuntalaisille tarkoitetut sote-palveluiden ajanvaraus- ja asiointinumerot pysyvät samoina, eikä niihin ole tässä vaiheessa tulossa muutoksia.
  • Tyks-sairaalapalveluiden puhelinnumerot säilyvät ennallaan.
  • Ikääntyneiden palveluissa jo asiakkaina olevien asiointinumerot säilyvät samoina. Ainoa muutos on se, että uudet asiakkaat tulee ohjata ottamaan yhteyttä Varsinais-Suomen ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjaukseen, p. 02 262 6164 (ma-pe klo 9–15).

Palautetta Varhasta voitte jättää osoitteessa varha.fi/palaute.