Tietosuojalomake – Helppari – Kysy neuvoa

Laadittu 29.04.2021

1 Rekisterin nimi

Helppari -kysy neuvoa -nappi

2 Rekisterinpitäjä

Pyhärannan kunta/ sosiaalitoimi.
Pajamäentie 4 23950 Pyhäranta.
p. 0447383434

3 Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

  • Katariina Venttola, katariina.venttola@pyharanta.fi, p. 0447383434
  • Hanna Piironen, hanna.piironen@pyharanta.fi, p. 0447383421

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on neuvoa ja auttaa kuntalaisia sosiaalihuoltoa koskevissa asioissa.

5 Rekisterin tietosisältö

Sosiaalitoimen henkilöstö käsittelee Helpparin kautta tulleet yhteydenotot, jonka jälkeen viesti tuhotaan. Vastaaminen ohjataan sille työntekijälle, kenen vastuualuetta lähimpänä tullut yhteydenotto on. Yhteydenottoon vastataan kolmen arkipäivän kuluessa. Sosiaalihuollossa työskentelee vain sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, ja vain heillä on pääsy ko. järjestelmään.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään lomakkeelta. Niitä ei tallenneta palvelimelle ja sähköpostit tuhotaan viestien käsittelyn jälkeen.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia henkilötietojen luovutuksia. Tietoja ei tallenneta pysyvästi.

8 Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

Tietoja ei tallenneta pysyvästi. Tietoja ei tallenneta palvelimelle.

9 Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Tietoja ei tallenneta pysyvästi. Tietoja ei tallenneta palvelimelle.

10 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Tietoja ei tallenneta pysyvästi. Tietoja ei tallenneta palvelimelle.

11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietoja ei tallenneta pysyvästi. Tietoja ei tallenneta palvelimelle.