Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä Ihode

 Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä on vähintään lukukausittain kokoontuva ryhmä, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää ja lisätä kouluviihtyvyyttä ja oppilaiden hyvinvointia ennalta ehkäisevästi. Ryhmän toiminta on avointa kaikille toimijoille ja yhteistyökumppaneille.

Ryhmän kokousten muistiot julkaistaan koulun sivuilla. Kokousmuistiot löytyvät alla olevista linkeistä päivämäärän mukaan. Seuraavan kokouksen ajankohta löytyy aina viimeisimmästä kokousmuistiosta.

Muistio 6.10.2020

Muistio 23.4.2020

Muistio 5.11.2019