Kuntalaisen aloite

Kuntalaisen aloite

Kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.
Aloite tehdään vapaamuotoisesti, mutta kirjallisesti. Nimettömiä aloitteita ei käsitellä.
Voit lähettää aloitteen postitse osoitteella Pyhärannan kunta, Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta tai toimittaa sen kunnanvirastoon.

Paperiversio aloitelomakkeesta

Pyhäranta mukana Kuntalaisaloite.fi -palvelussa

Pyhärantalaiset voivat tehdä aloitteita kunnalle Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelun kautta. Se on oikeusministeriön kuntia varten kehittämä palvelu, joka otetettiin käyttöön 10. syyskuuta.
Kuntalaisaloite-fi-sivu tarjoaa helppokäyttöisen pohjan aloitteiden tekemiseen. Se toimii suomeksi ja ruotsiksi. Sivulla tehdyt aloitteet ovat julkisesti nähtävillä ja niitä voi seurata.
www.kuntalaisaloite.fi

Aloitelomake internetissä

Kuntalaisen aloite on mahdollista tehdä myös internetissä täyttämällä alla oleva sähköinen aloitelomake. Kirjaamo kirjaa aloitteen saapuneeksi ja se toimitetaan edelleen asianomaiselle kunnan viranomaiselle käsittelyä varten. Jos haluat antaa palautetta kunnalle, tehdä kysymyksiä tai toimenpide-ehdotuksia, tee se palautelomakkeen avulla, älä aloitelomakkeella. Kuntalaisaloitteella on oltava merkitystä yleisemmällä tasolla kuin vain aloitteen tekijälle itselleen.

Lomakeohje

Koska verkkoyhteyden turvallisuutta ei ole varmistettu, älä kirjoita viestiin arkaluontoista tietoa, kuten henkilötunnuksia, pankkitilin numeroa tms.