Kunnanhallituksen päätöksellä 23.4.2024 §139 kunnanvirasto on suljettu ajalla 1.-28.7.2024.
Teknisen toimen päivystysnumero 044 738 3440

Oikopolut

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueen muodostavat 27 kuntaa, sairaanhoitopiiri, erityishuollon palvelut sekä pelastuslaitos.

 

Varsinais-Suomen alueella voimassa avotulentekokielto

Pelastuslain (379/2011) 6 §:n mukaan avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman maastopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että maastopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.
Avotulella tarkoitetaan pelastuslaissa nuotion lisäksi muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan tai kipinöinnin kautta. Kevytrakenteiset suoraan maapohjalle asetettavat ja helposti tuulessa kaatuvat grillit ja vastaavat tulisijat katsotaan avotulen teoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi kertakäyttögrillit.
Sen sijaan avotuleksi ei katsota maapohjasta eristettyjä grillejä, tiilistä tai kiviaineksesta valmistettuja tulisijoja sekä edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Kaikessa muussakin toiminnassa, josta voi aiheutua kipinöintiä maastoon, tulee olla erittäin varovainen.
Pelastuslain (379/2011) 6 §:n mukaan hyvinvointialueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon hyvinvointialueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa. Voimassa oleva maastopalovaroitus on päätöstä tehtäessä vaarallisella tasolla (Ilmatieteen laitos) ja ennusteen mukaan varoitus on voimassa useita vuorokausia.
Päätös:
Varsinais-Suomen pelastuslaitos kieltää Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (Varsinais-Suomen maakunnan alue) kaiken avotulen tekemisen kulotukset mukaan lukien (Pelastuslaki 379/2011 6 §). Pelastuslaitos tiedottaa kiellon päättymisestä.
Pyhärannan logo.

Osallistava budjetointi 2024

Tervetuloa vaikuttamaan Pyhärannan kunnan osallistavan budjetoinnin 2024 kohdentumiseen!

Osallistava budjetointi 2024

  • Kaikille avoin kyselylinkki on auki 29.6.-31.7.2024.
  • Pyhärannan kunnanvaltuusto on 16.4.2024 päätöksellä § 27 päättänyt, että kuka tahansa kuntalainen pääsisi antamaan palautetta kunnan sivustojen kautta. Kymmenen tuhannen euron määräraha budjetoidaan palautteiden pohjalta.
  • OSALLISTAVA BUDJETOINTI on toimintatapa, jossa kuntalaiset otetaan mukaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.
  • Paperiset vastauslomakkeet:
   – saatavilla kirjastolta ja Salesta
   – palautuspisteet: kirjasto, Lasikuja 6 postilaatikko Pajamäentie 4 postilaatikko.
  • Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5 minuuttia.

Koululainen keinuu vauhdikkaasti. Taustalla kaunis pelto- ja metsämaisema.

Vahva ote elämään maaseutuidyllissä

Rakenna koti meren äärelle. Rantakylien vehreä ja puhdas luontoympäristö on osa ainutlaatuista Pyhärantaa.

Mies tekee etätöitä pihalla kannettavan tietokoneen kanssa.

Ajattele arki muuntojoustavaksi

Uusia mahdollisuuksia työhön ja vapaa-aikaan. Hyvien tieyhteyksien ansiosta kaupunkipalvelut ovat 20 minuutin etäisyydellä.

Retkipyöräilijä luonnossa.

Löydä oma luontoseikkailusi

Kotiovelta puhtaaseen luontoon on lyhyt matka. Räätälöi arjen aktiviteetit mielesi mukaan. Inspiroidu monipuolisista harrastusmahdollisuuksista.

Näkymä meren lahden poukamasta.

Viihdy Selkämeren sylissä

Bongaa parhoille paikoille kokemaan arjen elämyksiä ja harrastuksia. Otajärvi on yksi Suomen lajistoltaan rikkaimmista lintuvesistä. Retkeilyreitti Hierkonpolku kiertää kaunista merenrantaa.

Osallistava budjetointi 2024 – kyselylomake avoinna 26.9.-31.7.2024

Avaa kyselylinkki ja vastaa (kysely on auki 29.6.-31.7.2024): Osallistava budjetointi 2024 Tervetuloa vaikuttamaan Pyhärannan kunnan osallistavan budjetoinnin 2024 kohdentumiseen! Pyhärannan kunnanvaltuusto on 16.4.2024 päätöksellä § 27 päättänyt, että kuka tahansa kuntalainen pääsisi antamaan palautetta kunnan sivustojen kautta. Kymmenen tuhannen euron määräraha budjetoidaan palautteiden… Lue loppuun