Siirry yhteyshenkilöihin

Ympäristönsuojelu ja luonto

Ympäristönsuojelun tehtävänä on ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Ympäristönsuojelua sääteleviä lakeja täydennetään paikallisilla ympäristönsuojelumääräyksillä. Valtuuston hyväksymät ympäristönsuojelumääräykset koskevat jokaista kunnan asukasta ja yritystä. Ympäristönsuojelulain mukaisista luvista ja ilmoituksista peritään kunnan hyväksymä maksu. Ympäristönsuojelua koskevat lomakkeet löydät alla olevan linkin kautta, mm. melu- ja haittailmoitus sekä jätteiden hyödyntäminen maanrakentamisessa.

Yhteyshenkilö huolehtii

  • ympäristö- ja maa-ainesluvat
  • muut ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset tehtävät
  • jätehuollon valvonta ja neuvonta – vesiensuojelu
  • ilmansuojelu
  • luonnonsuojelu
  • saastuneet maat

Pyhärannan kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Yhteyshenkilöt

Olli Lahtonen

Rakennustarkastaja

Puhelin

044 738 3417

Sähköposti

etunimi.sukunimi@pyharanta.fi