Tietosuoja

TIETOSUOJA PYHÄRANNAN KUNNASSA GDPR 2018
Olennaisena osana kunnan toimintaan kuuluu käytössä olevien henkilötietojen turvaaminen ja suojaaminen. Kiinnitämme erityistä huomiota tietosuojan ja henkilöstömme tietosuojaosaamisen kehittämiseen.

Pyhärannan kunnan tietoturvavastaava on talous- ja hallintojohtaja Krista Topi.

Pyhärannan kunnassa panostetaan 25.5.2018 voimaan tulleen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) toimeenpanoon. Kuntaan on nimetty tietosuojavastaava ja johtoryhmässä on nimetty tietohallinnosta vastaava henkilö. Tietosuojan kehittämistyö jatkuu edelleen. Tällä sivulla julkaisemme tietosuojaan liittyviä selosteita ja lomakkeita, jotka on tarkoitettu kuntalaisten informointiin ja käyttöön. EU:n tietosuojauudistus Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilla – täältä löytyy tietoa muun muassa henkilötietolain korvaavan, kansallisen tietosuojalain valmistelun etenemisestä.

Lomakkeet

Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeita otetaan vastaan Pyhärannan kunnanvirastolla, Tuki- ja hallintopalveluissa, Lasikuja 6, 27320 Ihode.

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus (tulostettava)
Rekisteritietojen korjaamisvaatimus (Wordilla muokattava)

Lomakkeet pitää toimittaa henkilökohtaisesti tai asianhoitajan välityksellä. Henkilöllisyys on todistettava asioitaessa.

Tietojen toimitustavat

Tiedot toimitetaan postitse saantitodistuksella, turvasähköpostilla tai noudettaessa tuki- ja hallintopalveluista. Rekisterinpitäjän on toimitettava pyydetyt tiedot kohtuullisen ajan kuluttua, mutta viimeistään kuukauden kuluessa ellei ole erityistä perustetta pidempään käsittelyaikaan.

Tietosuojaselosteet

Hallinto ja talous:

Kasvatus ja opetus:

Sosiaalitoimi:

Tekninen toimi:

Vapaa-aika ja nuorisotyö:

Ympäristötoimi: