Lastensuojelu

Katariina Venttola

Erityisasiantuntija (sosiaalipalvelut)
044-738 3434
katariina.venttola@pyharanta.fi

 

 

Outi Mäntynen

Johtava sosiaalityöntekijä
044 7383 419
outi.mantynen@pyharanta.fi

 

 

Lähtökohtana on, että lapsen vanhemmilla tai muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista ja oikeudesta turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Jos lapsen oma käyttäytyminen, lapsen hoidon ja huolenpidon tarve tai lapsen kasvuolosuhteet edellyttävät lastensuojelun tarpeen selvittämistä, on lastensuojeluviranomaisten velvollisuus puuttua tilanteeseen ja auttaa lasta.

Lastensuojelun on tuettava vanhempia ja huoltajia lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa järjestämällä tarvittavia palveluita ja tukitoimia. Lastensuojelun on pyrittävä ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin.

Lastensuojelua on lastensuojelutarpeen selvitys ja asiakassuunnitelma sekä avohuollon tukitoimien järjestäminen, kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijais- ja jälkihuolto.

 

LASTENSUOJELUILMOITUS

Jokainen, kenellä on herännyt huoli lapsen tai nuoren elämäntilanteesta, voi ottaa yhteyttä sosiaalitoimeen. Ilmoittaja voi olla esimerkiksi lapsi tai nuori itse, ystävä tai sukulainen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon, lasten päivähoidon, opetustoimen, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön, nuorisotoimen, poliisitoimen, palo- ja pelastustoimen seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan ja hätäkeskustoimintaa harjoittavan yksikön on velvollisuus ilmoittaa jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka huolenpito, kasvuolosuhteet tai oma käytös edellyttävät lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Lastensuojelun tarve on syytä arvioida aina kun, alle 18-vuotiaaseen lapseen kohdistuu laiminlyöntejä, vaaroja tai heitteille jättämistä tai lapsi itse vaarantaa kehitystään ja terveyttään.

Virka-aikana yhteyttä otetaan lastensuojelun sosiaalityöntekijään. Virka-ajan ulkopuolella akuuteissa tilanteissa yhteyttä otetaan Vakka-Suomen sosiaalipäivystykseen hätäkeskuksen 112 numeron kautta.

Lastensuojeluasia tulee vireille kun sosiaalityöntekijä on vastaanottanut lastensuojeluilmoituksen.Sosiaalityöntekijä käsittelee jokaisen lastensuojeluilmoituksen, ja arvioi niiden kautta lastensuojelun tarpeen.

 

Lastensuojeluilmoituslomake (PDF) 

Lastensuojelulaki