Vammaispalvelut

Janika Vauto

Arjen tuen päällikkö, sosiaalityöntekijä
044 738 3419
janika.vauto@pyharanta.fi

 

 

Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaispalvelulain mukaisesti etuuksia ja palveluja voivat hakea ne henkilöt, joilla vamman tai sairauden vuoksi on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vaikeavammaisille tarkoitettuja palveluja ovat esimerkiksi kuljetuspalvelut, kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, henkilökohtainen apu, omaishoidon tuki, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet ja palveluasuminen.

 

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus (PDF)

Vammaispalvelulain mukainen kuljetushakemus (PDF)

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Laki vammaisetuuksista