Vammaispalvelut

Katariina Venttola

Erityisasiantuntija (sosiaalipalvelut)
044-738 3434
katariina.venttola@pyharanta.fi

 

 

Outi Mäntynen

Johtava sosiaalityöntekijä
044 7383 419
outi.mantynen@pyharanta.fi

 

 

Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaispalvelulain mukaisesti etuuksia ja palveluja voivat hakea ne henkilöt, joilla vamman tai sairauden vuoksi on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vaikeavammaisille tarkoitettuja palveluja ovat esimerkiksi kuljetuspalvelut, kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, henkilökohtainen apu, omaishoidon tuki, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet ja palveluasuminen.

 

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus (PDF)

Vammaispalvelulain mukainen kuljetushakemus (PDF)

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Laki vammaisetuuksista