Vammaispalvelut

Katariina Venttola

Erityisasiantuntija (sosiaalipalvelut)
044 7383 434
katariina.venttola@pyharanta.fi

 

 

Outi Mäntynen

Johtava sosiaalityöntekijä
044 7383 419
outi.mantynen@pyharanta.fi

 

SOITTOAIKA arkisin klo. 10-11

 

Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalvelulain mukaisesti etuuksia ja palveluja voivat hakea ne henkilöt, joilla vamman tai sairauden vuoksi on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vaikeavammaisille tarkoitettuja palveluja ovat esimerkiksi kuljetuspalvelut, kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, henkilökohtainen apu, omaishoidon tuki, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet ja palveluasuminen.

Vaikeavammaisten palveluasuminen

Palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti. Palveluasumiseen ei ole oikeutettu henkilö, jonka riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon tukitoimien avulla.

Palveluasumiseen kuuluu asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä vaikeavammaisen henkilön jokapäiväiselle suoriutumiselle. Asiakkaan maksettavaksi jää asumiseen ja jokapäiväiseen elämään liittyvät kustannukset. Palveluasumista voidaan järjestää vaikeavammaisen henkilön omaan kotiin mm. omaishoidontuen, henkilökohtaisen avun ja kotipalvelun avulla.

Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Asunnon muutostöitä ja asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita myönnettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolle liikkuminen ja omatoiminen suoriutuminen vamman ja sairauden takia tuottaa erityisiä vaikeuksia.

Korvattavia muutostöitä ovat mm. oviaukkojen levennykset, pyörätuoliluiskan rakentaminen ja kylpyhuoneen ja WC:n muutostyöt. Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat nostolaitteet, hälytyslaitteet tai muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet.

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vaikeavammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia kulkuvälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus saada kuljetuspalvelua asiointi- ja virkistysmatkoihin vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa Pyhärannan kunnan ja lähikuntien alueelle. Lähikuntia ovat Rauma, Uusikaupunki ja Laitila.

Kuljetuspalvelun piiriin eivät kuulu matkat, jotka voidaan korvata muun lain nojalla esim. Kelan korvausten piiriin kuuluvat sairaus- ja kuntoutusmatkat.

Vammaisten henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on tarkoitettu henkilöille, joka vamman tai sairauden perusteella tarvitsee pitkäaikaisen ja etenevän sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista. Vaikeavammaisen henkilön mielipide ja toivomukset sekä avuntarve ja elämäntilanne huomioidaan päätettäessä henkilökohtaisen avun määrästä ja järjestämistavasta.

Kunta ostaa pääasiassa henkilökohtaisen avun palvelut Avustajakeskuksesta (www.avustajakeskus.fi). Avustajakeskus välittää ja hoitaa henkilökohtaisen avun palkanmaksuun ja lakiin perustuvat asiat.

 

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus (PDF)

Vammaispalvelulain mukainen kuljetushakemus (PDF)

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Laki vammaisetuuksista